Alla uppgifter om Kaplanen 8

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kaplanen 8 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Kaplanen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  S:t Hansroten IV:6, Skolgatan 2, Kaplanen 2 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Södra Kyrkogatan 17, Västra Kyrkogatan 1 
 Ägarens adress  Bostadsrättsföreningen Kaplanen 8, Skolgatan 4, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot väster finns ett 2 m högt träplank. Mot gatan i norr, mellan byggnad 3 och Kaplanen 9, finns ett överbyggt portlider med träportar. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, kalkstensplattor, cementplattor 
 Planteringar  Päron, rosor, fläder, murgröna. 
 Fasta anläggningar  Vattenpump, gårdsbelysning, trätrappa till våning 2 i hörnet mellan byggnad 2 och 3 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  Tidigare Kaplanen 2, RAÄ dnr 413-2482-1998, Rapport över undersökning 1976, Länsmuseets arkiv/ATA RAGU mikrofilm 10. Ansvarig arkeolog Nils-Gustaf Nydolf, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 24, medeltida timrad brunn, kulturlager, 1976, A (Engeström 1988) Tidigare Kaplanen 2, RAÄ dnr 423-1577-1999, Byggnadsdokumentation och arkeologisk undersökning 1978-79, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Eric Swanström/Nils-Gustaf Nydolf, registrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 25, medeltida murverk, kulturlager från 1200-1300-tal, 1978, A (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1979 Tidigare Kaplanen 2, RAÄ dnr 2047/82, Slutredovisning över undersökning 1981-82, Länsmuseets arkiv/ATA, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Ragnar Engeström, registrerat fynd- och registrerat benmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 26, medeltida murverk, kulturlager från 1200-1300-tal, 1981, A (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1982 
 Dokumentarkiv  GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Kaplanen 2 1850: nr 14574, 1864: nr 29960. 
 ATA   
 Övriga källor  FRM, CFD 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby.Gotländskt arkiv 1979 
 Bildarkiv  Waldemar Falck "Visby förr i tiden" 1989, Gotländskt arkiv 1979 
 Dokumentationer  SBR nr 21, 3 medeltida stenhus, "Sundvallska huset", teckning, 1846, B; SBR nr 22, medeltida stenhus, teckning, 1870, B; SBR nr 23, medeltida murverk, före 1935, B (Engeström 1988) NM 1968-1969 GF/A, Dokumentation LST RAÄ dnr 423-1577-1999 Byggnadsdokumentation och arkeologisk undersökning 1978-79, dokumentationsmaterial i Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Eric Swanström/Nils-Gustaf Nydolf, oregistrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 25, medeltida murverk, kulturlager från 1200-1300-tal, 1978, A (Engeström 1988) 
 Upprättad av  Anna Karlström 
 Datum för upprättande  1996-08-08 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1250
2  Bostad 1300
3  Bostad 1300
4  Tvättstuga, Förråd 1951
5  Förråd, Tvättstuga 1951

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Gabriel Hanson Warendorff  rådman   
    1798  Johanna Elisabeth Reineicke     
1798      Barthold And. Sahlsten  Dykerikommissarie   
  1845    B.A. Sahlstens änka  änka   
  1855    H. Engström  änka   
  1860, 1885    J.W. Herlitz  skeppsmätare   
  1890    Hägg och Johansson handelsfirma     
  1895    C.A. Hägg  handlare   
1938    1974  Helmuth Sundvall  handlare   
1974    1975  H. Sundvalls dödsbo     
1975    1978  Key och Siv Nilsson     
1978    1979  Byggnadsaktiebolaget Arriba     
1979      Bostadsrättsföreningen Kaplanen 8     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
2021
    
1996
    
1996
    
1996