Alla uppgifter om Banken 1

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Banken 1 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Banken 
 Populärnamn  Lythbergska huset 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten III:20 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  S:t Hansplan 1, Hästgatan 6, Volters gränd 3, Mellangatan 18 
 Ägarens adress  Faktab Finans AB, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus, borgarhus, bank 
 Murar / Staket  Mot söder ett lågt smidesstaket mellan kalkstensplintar. 
 Gårdsbeläggning  Smågatsten 
 Planteringar  Saknas 
 Fasta anläggningar  Skyddsrum under marknivån. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  SBR nr 4, medeltida murverk, latrinkällare, 1949, A (Engeström 1988) Slutredovisning över undersökning 1983, Länsmuseets arkiv/ATA, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/ Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Leif Zerpe, huslämning, 1983 RAÄ dnr 1067/91, Rapport över undersökning 1991, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby, kyrkogård, bogårdsmur, 1991 (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1992 Länsstyrelsens dnr 220-166-1997, Rapport över förundersökning se dnr 220-437-1998, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Leif Zerpe Länsstyrelsens dnr 220-437-1998, Rapport över undersökning 1998, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Beatrice Rydén, registrerat fyndmaterial och oregistrerat benmaterial Norra Magasinet, Visby 
 Dokumentarkiv  ViLA: Avskriftsamling, FRM, CDF 
 Ritningsarkiv  GK/KomA, BNA, GF/A 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1845: nr 11411, 1857: nr 20164, 1848-90: nr 49499. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988; Falck, Waldemar, 1989, "Visby förr i tiden", Hanseproduktion, Visby; 1908-1930, "Gamla Svenska städer", A. Börtzells tryckeri AB; Swanström E., 1985, "Allhelgonakyrkan S:t Pers och S:t Hans kyrkor i Visby", Stockholm. 
 Bildarkiv  GF/A, WF/A 
 Dokumentationer  SBR nr 1, medeltida stenhus, 1766, B; SBR 2, medeltida stenhus, 1922, B JF; SBR nr 3, medeltida stenhus, uppmätning, före 1922, B (Engeström 1988) RAÄ dnr 1989/58, Rapport över byggnadshistorisk undersökning 1957, Länsmuseets arkiv. Ansvarig Gunnar Svahnström, SBR nr 5, medeltida stehus, 1957, B (Engeström 1988) RAÄ dnr 5428/82, Byggnadsdokumentation 1977 och 1982, dokumentationsmaterialet i Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig antikvarie Ragnar Engeström, oregistrerat material Norra Magasinet, Visby, SBR nr 6, medeltida murverk, 1977, B SBR nr 7, medeltida murverk, 1982, B (Engeström 1988) Notis i Gotländskt arkiv 1982 
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-08-14 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Kontor 1200

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
    1671  Lyloff Schmidt     
    1751  Claes M Schlau     
1751      Johan Lythberg  Handlare   
  1785  1805  Johan Lythbergs sterbhus     
1805  1840    Jacob Dubbe  Assessor   
  1847  1875  E L Längstadius sterbhus  Handlare   
  1879    G G D Montelius     
  1880    A G Söderlund     
  1883    J A Åhlin och F A Grönquist  Sjökapten resp byggmästare   
  1887    A G Söderlund och Julius Geber  Byggmästare, Bankir   
  1895    Fritz Nilsson     
1908    1956  AB Gotlands Bank     
1956    1956  AB Svenska Handelsbanken     
1956    1981  Sverges kreditbank AB     
1981    1995  Max Hansson     
1995      Fakta Finans AB     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996