Alla uppgifter om Kasernen 2

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kasernen 2 
 f.d. Fastighetsbeteckning  Kanonen 1, Kasernen 2 
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Kasernen 
 Populärnamn  Uppsala Universitet, Campus Gotland 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Väster om staden nr. 67-68, Kasernen 1, Kanonen 3, 4 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Cramérgatan 1, 3, 5, Hamnplan 1, Kaserngatan 2, 4, 6, 8 
 Ägarens adress  Gotlands kommun, Konsult- och servicekontoret, 621 81 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bibliotek, Kontorshus, föreningshus 
 Murar / Staket  Stående plank mot väster och delvis mot norr. 
 Gårdsbeläggning  Asfalt, betongplattor 
 Planteringar  Saknas 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar   
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 413-4028-1998, Tidigare Statsäga 1642, V om kvarteret Kasernen, Rapport över undersökning 1969, ATA. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck 
 Dokumentarkiv  Visby Stads arkiv, ViLa; FRM 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor  CFD 
 Litteratur  Steffen, Richard, 1942, Visby Hamns Historia, Lund; Stadsarkitektkontoret, Rollman, L, 1984, Visby Hamn 84, Inventering av bebyggelse m.m., Visby; Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GF/A; Waldemar Falck, 1989: Visby förr i tiden, Visby; Bohman, Fritzell, Falck, 1964: 1800-talets Visby, Stockholm; Gotlandsbolaget 100 år, 1965: Med båt till Visby under ett sekel, Stockholm 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Lisa Sundström 
 Datum för upprättande  1996-09-18 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Kontor, Skola, Högskola 1871
2  Skola, Högskola 1894
3  Skola, Konstskola 1965
4  Kontor 1876
5  Samlingslokal 1890

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1861    Förut skjutsbetningen, nu öfverlåten till Plantgillet     
1882    1887  Visby Mekaniska AB     
1887    1915  Kunglig Majestät och Kronan     
1915    1916  AB Carl Degerman     
1916      Visby Stad     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996
    
1996