Alla uppgifter om Kasernen 4

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kasernen 4 
 f.d. Fastighetsbeteckning  Kasernen 3 
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Kasernen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Väster om staden nr. 67, Kasernen 3 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Strandvägen 4, Donnersgatan 3, Kaserngatan 3 
 Ägarens adress  Rederi AB Gotland, Box 1104, 621 22 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Kontorshus, lager 
 Murar / Staket   
 Gårdsbeläggning  Asfalt, gräs 
 Planteringar  Rönnar planterade i rad. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar   
 Arkeologiska undersökningar  Tidigare Statsäga 1642, V om kvarteret Kasernen, Rapport över undersökning 1969, ATA. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck RAÄ dnr 7489/93, Rapport över antikvarisk kontroll 1980-1981, UV-Visby 1995:17, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 1, medeltida hamnbassäng, kulturlager, 1980, A ( Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1980 
 Dokumentarkiv  Avskriftssamlingen, ViLa; FRM 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor  CFD 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby; Rollman, L, Stadsarkitektkontoret, 1984, Visby Hamn 84, Inventering av bebyggelse m.m., Visby; Steffen, Richard, 1942, Visby hamns historia, Lund 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Lisa Sundström 
 Datum för upprättande  1996-09-18 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Lager, Kontor, Musikstudio 1962

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
1861      Förut Skjutsbetningen, nu överlåten till Plantgillet     
1932    1989  Visby Stad     
1989      Rederi AB Gotland     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996