Alla uppgifter om Kilen 3

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kilen 3 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Kilen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten II:30-31 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Mellangatan 5, Kilgränd 2 
 Ägarens adress  Dag Erik Nilsson och Gerty Rigmor Hallström, Mellangatan 5, 621 57 Visby och Karin Margareta Qvarnström, Kråkbärsgränd 18, 165 76 Hässelby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Ett högt plank mot öster, mur mot väster och norr. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, grus, kalksten 
 Planteringar  Rosor, fruktträd och gamla mullbärsträd, hallon , ormbunkar och en stor idegran. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  Slutredovisning över antikvarisk kontroll 1984, Länsmuseets arkiv/ATA, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Eric Swanström 
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CDF; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Strandroten II:30 1848-90: nr 23. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. Svahnström, G, 1972, Gotländskt Arkiv. 
 Dokumentationer  Byggnadshistorisk dokumentation 1987/88, LST eller Konsthögskolan; Svahnström 1944, GF/A. 
 Upprättad av  Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-08-19 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1765
2  Bostad 1770
3  Redskapsbod 1770
4  Sopbod 1960

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      Strandroten II:30     
  1760  1798  Stephan Siöstrand     
  1785    Henrik Kinberg     
  1785    Siöstrand  Vaktmästare   
1797    1800  Olof Siöstrand och Johan Lindgren  Handlare och gesäll   
1800    1836  Nils Kinberg     
1836    1858  Anna Sofia Kinberg  Änka   
      Strandroten II: 31     
    1754  Lars Bergström  Skräddare   
1754    1760  Maria Bergström  Änka   
1760    1793  Adam Kahl  Skeppsombudsman   
1793    1794  Carl H Lange, I C Dahlman, Lars Lange     
1794    1798  Joh. Lindbom  Guldsmed   
1798    1836  Nils Kinberg  Skeppsombudsman och fänrik   
1836    1858  Anna Sofia Kinberg  Änka   
      Strandroten tomt 3     
1859    1908  Maria Jakobina gift med C. J. Bergström.  Lektor   
1908    1910  Johan Odin  Teologie doktor   
1910    1965  Josef Odin     
1965    1978  Sten-Åke Nilsson     
1978      Gösta Theodor Nilsson    1/7 
1978      Anna Elisabeth Sund    1/7 
1978      Björn Herman Nilsson    1/7 
1978      Dag Eric Nilsson    1/7 
1978      Sten Per-Olov Nilsson    1/7 
1978      Karin Margareta Qvarnström    1/7 
1978      Jan Harald Nilsson    1/7 
1985      Gerty Rigmor Hallström    1/3 
1985      Karin Margareta Qvarnström.    1/3 
1985      Dag Eric Nilsson    1/3 

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996