Alla uppgifter om Klinten 13

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Klinten 13 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Klinten 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten IV:65 ½ 
 Tomtnummer  13 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Kyrkberget 2 
 Ägarens adress  Anna Britta Kerstin Sjökvist, Kyrkberget 2, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  En gammal kalkstensmur längs tomtens östra sida. Mot söder en gårdsmur och grind, omgjord 1980, med gamla beslag. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, sandstensplattor 
 Planteringar  Rabatter och diverse buskar. 
 Fasta anläggningar  Saknas 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLA; avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  WF/A: Bild 827, 828 
 Dokumentationer  NM 1968-69, GF/A 
 Upprättad av  Marika Sundqvist 
 Datum för upprättande  1996-11-15 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1770

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1762    Infäste: Jacob Granstedt  Timmerman   
  1845    Jacob Ganstedts dotter     
  1855    Rambergs änka  Änka   
  1865    J.P. Ahlberg  Arbetare   
1874    1880  Enoch Theodor Ferngren     
1880    1922  Jonas Peter Carlsson  Arbetare   
1922    1936  I.E. Wulffcrona  Sjökapten   
1936    1937  Ivar Erik Wulffcronas dödsbo.  Sjökapten   
1937    1937  Herman A. Seigerlund  Egendomsmäklare   
1937    1956  Pontus Engström och h.h Ruth Engström.     
1956    1974  Axel O. Verholm (Varholm?)  Civilingenjör   
1974      Anna-Britta Kerstin Sjökvist     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996