Alla uppgifter om Klinten 15

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Klinten 15 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Klinten 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten IV:72 ½, Klinten 1 
 Tomtnummer  15 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Nygatan 53 B, Norderklint 16 B, Norderklintgränd 2 
 Ägarens adress  Mattias Carl Gunnar Östborn, Nygatan 53B, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot norr och väster en putsad mur av silikattegel (med flagnande mintgrön färg). 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, gång av kalkstensplattor 
 Planteringar  Murgröna täcker bostadshusets hela västra fasad och delar av den östra. Låga buskar längs den södra fasaden, även på gården på den västra sidan. 
 Fasta anläggningar  Luft- och vattenpump. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLA; avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1848-90: nr 26732. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  NM 1968-69, GF/A, WF/A: Bild 818, 828 
 Dokumentationer  NM 1968-69, GF/A 
 Upprättad av  Marika Sundqvist 
 Datum för upprättande  1996-11-15 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1933

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
1932      Otto Hötzelt  Fabrikör   
1964    1974  Dödsboet efter Gustav Leonard Björkman.  Sterbhus   
1974    1988  Lars Johan Henrik Björkman     
1988      Mattias Carl Gunnar Östborn