Alla uppgifter om Klinten 4

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Klinten 4 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Klinten 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten IV:71 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Norderklint 12 
 Ägarens adress  Claes-Åke Stein, Norderklint 12, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot väster finns en mur av silikattegel, gulputsad och avtäckt med enkupigt, rött tegel. I muren finns en mörkbrun, låg port av locklistpanel. Mot norr och öster ett plank av stående bräder med överliggare (av två liggande bräder). 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, stenplattor 
 Planteringar  Rabatter längs den norra sidan. 
 Fasta anläggningar  Saknas 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLA; avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  NM 1968-69, GF/A, WF/A: Bild 828 
 Dokumentationer  NM 1968-69, GF/A 
 Upprättad av  Marika Sundqvist 
 Datum för upprättande  1996-11-15 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1946

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1785    Staden, bebos av Greta Ivers     
  1798    Infäste: Eric Hejdlund  Sjöman   
  1800    Eric Hejdlund  Stadsvakt   
  1810    L. Ekelunds änka  Änka   
  1820    L. Ekelunds änka  Änka   
  1830    Carl Eriksson  Arbetare   
  1845    Anna Stenberg sterbhus  Sterbhus   
  1855    A.P. Jonsson  Stadsvakt   
  1865    N. Jonsson  Sjöman   
  1895    N. Jonsson  Sjöman   
1925    1928  R. Sandgren  Arbetare   
1928    1946  Henrik Pettersson och h.h Anna Pettersson  Fabrikör, Bagaremästare   
1946    1946  Bror Bergström  Byggmästare   
1946    1973  Ellen Christiansson     
1973      Claes-Åke Stein