Alla uppgifter om Klinten 8

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Klinten 8 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Klinten 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten IV:68 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Nygatan 45, Norderklint 8 
 Ägarens adress  Björn Olof Thomas Håkansson, Borgvik Katthammarsvik, 620 16 Ljugarn och Dorthy Annie Mari Keane, Hagagatan 44, 113 47 Stockholm 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot öster ett tjärat plank med en ingångsport med överliggare. Mot väster ett grönmålat spjälstaket med kalkstensstolpar. 
 Gårdsbeläggning  Gräs, kalkstensflis 
 Planteringar  Buskar. 
 Fasta anläggningar  Luftvärmeväxlare. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 7179/90, Rapport över förundersökning 1990, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Christian Runeby 
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1848-90: nr 26770. 
 ATA   
 Övriga källor  Samtal med Björn Håkansson 1995-01-24 
 Litteratur  Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla; Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  NM 1968-69 GF/A; Fotografier i GF/A 
 Dokumentationer  NM 1968-69 GF/A. Byggnadshistorisk dokumentation 1997, GF/A eller LST. 
 Upprättad av  Magnus Rönn 
 Datum för upprättande  1996-11-08 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1767
2  Förråd 1990
3  Bostad 1861

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1767    Olof Enderdahl  Ringningskarl   
  1785    Olof Enderdahl  Stadsvakt   
    1804  Olof Enderdahls sterbhus  Sterbhus   
1804      Nils Höglund (köp)  Timmerman   
  1847    Ringkarlen Höglunds änka  Änka   
  1855    Nils Höglunds sterbhus  Sterbhus   
  1861    C N Alfvegren  Skomakare   
  1868    C N Alfvegren  Skomakaremästare, poliskommissarie   
  1875    N Holmberg     
1875    1935  Desideria Jönsson (köp)  Ogift piga   
1935    1955  Ellen Johanna Paulina Håkansson (köp)  Typograf   
1955    1977  Emil Theodor Håkansson (bouppt)  Köpman   
1977      Eleanor Dahlgren 1/3, Björn Håkansson 1/3 och Dorthy Håkansson (nu Keane) 1/3 (bodeln & arv)    1/3 

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996