Alla uppgifter om Klockaren 7

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Klockaren 7 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Norderroten 
 Kvarter / Gård  Klockaren 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Norderroten III:36, 36 ½ , 37 ½ (el. 36 A resp. 37 A), Klockaren 1 och 6. 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Tranhusgatan 36, S:t Nikolaigränd 5, Wismargränd 2 
 Ägarens adress  Eva Ernston och Lars Ahlgren, Tranhusgatan 36, 621 55 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot gatan i söder finns ett nationalromantiskt spjälstaket, glesare upptill och på gjuten sockel. I norr ett brunlaserat, modernt trästaket. Till det högre markplanet i söder finns en gjuten mur med en trappa. Mot öster en 3 m hög mur av sten, silikattegel och betongblock. 
 Gårdsbeläggning  Gatsten, kullersten, gräs, singel 
 Planteringar  Köksträdgårg, irländsk idegran, cypresser, rabatter, lövträdshäck, syrén, rosor, forsytia, stor lönn, päronträd, rodedendron mm. 
 Fasta anläggningar  Torkvinda, piskställning, huggen vattenränna av sten vid entrén, grön pump i NÖ. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor  Ägare Lars Ahlgren 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  Falck, Waldemar, Visby förr i tiden, Visby 1989; GF/A; NM 1968-69, GF/A 
 Dokumentationer  Klockaren 7, 1995, Byggnadshistorisk dokumentation, GF/A. 
 Upprättad av  Elisabeth Andersson 
 Datum för upprättande  1996-10-15 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, Flerbostadshus 1860
2  Lusthus 1897
3  Förråd 1897

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1785  1804  Frödahl Svenborg /TOMT 3:36  Stadsvakt   
1804      Per Boberg  Sjöman, dräng   
    1841  M. Klingwall  Änka   
1841      Karin Westberg  Häradshövdingsänka   
    1846  Arbetskarl Bobergs arvingar, konkursbo     
1846    1860  Carl Boman  Arbetskarl   
  1861    Carl Bomans änka     
1890    1933  H. Pettersson, även 36 1/2+37, se nedan  Bankdirektör   
  1804    Frödahl Svenborg /3:36 1/2  Stadsvakt   
  1847    Trädg.dr. Lindquists arvingar     
    1848  Carl Gustaf Lindquist     
1848      Handlare Suno Engeströms änka     
1856  1861    Jac. Söderberg  Arbetskarl   
    1806  Henning Broström /3:37 (1/2)  Skeppare   
1806    1808  Jacob Niclas Sandström  Skomakare, borgare   
1808    1810  Lars Mörby  Skomakare, borgare   
1810    1824  Catharina Holmquist (säljare även Thomas Wickman, Carl Falck)  Bagareänka   
1824      Dykerikommisarie Ficks 4 döttrar     
    1837  Thomas Niklas Engedahl  Skeppare   
1837    1841  Margaretha Maria Westergard  Änkefru   
1841      Christoffer Hjertqvist  Kronolänsman   
    1843  A.C. Forsberg, A. Broander, Herman Gahnberg, C.M. Sik, C.P. Nordström, Salomon Berg, N. Svensson     
1843  1847    Olof J. Klintberg  Styrman   
1846    1850  Lars Sommar  Hemmansägare Klinte, Follingbo   
1850  1861    Olof Stenberg  Brännmästare   
  1879    Tomterna samägs av okänd person     
1890    1933  H. Pettersson  Bankdirektör   
1933    1956  Hans o Bengt Ljungholm  Hovrättsråd o länsbokhållare   
1956    1958  A. Ljungholm     
1958    1970  Elna Muckenhirm (syster till Ljungholms)     
1970    1973  Åke G. Sjöberg     
1973    1980  Torsten Sojdelius     
1980    1994  Margit Sojdelius     
1994      Eva Ernsson, Lars Ahlgren, 1/2 var     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996