Alla uppgifter om Kompaniet 5

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kompaniet 5 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Kompaniet 
 Populärnamn  Jacobssonska, Cramérska, Chasseurska, Kolmodinska huset 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Norderroten I:3 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Kompanigränd 1, Strandgatan 26, Lybska gränd 2 
 Ägarens adress  Lars-Gunnar Lindqvist, Strandgatan 26, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Restaurang, hotell, bostadshus 
 Murar / Staket  Mot väster finns en tegelavtäckt, hög mur med slät, vit puts. I muren finns en 1700-tals, rundbågig inkörsport. Porten har svarttjärade, snedställda bräder och en huggen stenomfattning nertill. I muren finns även en rundbågig gårdsport av svarttjärad, rombisk ställpanel. Mot norr finns en hög kalkstensmur. 
 Gårdsbeläggning  Kalkstensflis, gatsten, gräs, asfalt 
 Planteringar  Ask, björk, tuja, valnöt och mullbär. Murgröna, kaprifol, rosor, pioner. Diverse buskar och blomrabatter. 
 Fasta anläggningar  Fontän, pergola med kalkstenspelare och lyktstolpar. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  SBR nr 3 medelt murverk, pelarbas, 1919, A JF; SBR nr 4, (f d 1) vikingatida ? trähusbebyggelse (foto), 1953, A (Engeström 1988) Tidigare Kompaniet 1, Rapport över antikvarisk kontroll och dokumentation 1968, Länsmuseets LARKavdelning, situationsplan i Länsmuseets arkiv. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck, SBR nr 5, medelt murverk, 1968, A (Engeström 1988) RAÄ dnr 413-2478-1998, Rapport över undersökning 1975-76, Länsmuseets arkiv/ATA mikrofilm 9. Ansvarig arkeolog Gun Andersson, oregistrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 6, provschakt, 1975, A; SBR nr 7, medelt ? vattenbrunn, 1976, A S (Engeström 1988) RAÄ dnr 3658/84, Slutredovisning över undersökning 1983-84, Länsmuseets arkiv/ATA, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck/Birgitta Strandberg-Zerpe, oregistrerat fyndmaterial och registrerat benmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 8, medelt murverk, 1983, B (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1984 RAÄ dnr 7175/88, Rapport över antikvarisk kontroll 1988, UV-Visby 1995:15, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Peter Manneke 
 Dokumentarkiv  ViLA: avskriftsamling 
 Ritningsarkiv  GK/KomA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1843: nr 10484, 1863: nr 29573, 1848-90: nr 47552. 
 ATA   
 Övriga källor  FRM CFD 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GF/A: 1910 
 Dokumentationer  SBR nr 2, medelt murverk, källare, 1919, B JF (Engeström 1988) RAÄ dnr 3658/84, Slutredovisning av undersökning 1983-84, Länsmuseets arkiv/ATA, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck/Birgitta Strandberg-Zerpe, oregistrerat fyndmaterial och registrerat benmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 8, medelt murverk, 1983, B (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1984 GF/A eller LST: Byggnadshistorisk dokumentation 1994. GF/A: NM 1968-69 
 Upprättad av  Johanna Sällström 
 Datum för upprättande  1996-11-08 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Värdshus, Bostad 1756
2  Hotell, Gästrum, Uthyrningsrum, Värdshus 1765
3  Garage, Förråd 1850

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
1587    1679  Store Compagniet  gille   
1679    1731  Rådhus     
  1697    Zacharias Rochräijare, tomt nr 198  landskamrer   
1731    1735  Patrik Krabbe     
1735    1752  Lars Lyth  änka   
1752    1759  Lars Lyths änka, Petter Dunderhakes änka     
1759    1766  Anders Edling     
1766    1780  Anna Maria Herkepoca, fd Edling  änka   
1780    1825  G A Molander, C A Engeström     
1825    1845  C J Chasseur  handlare, vice konsul   
1845    1849  Victor Cramér  magistratens sekreterare   
1849    1878  L Jacobsson  handlare   
1878    1919  Axel Ekman  konsul   
1919    1967  Carl Israel Kolmodin  grosshandlare, konsul   
1967      Bo Lindquist  värdshusägare   
1587    1697  Store Compagniet     
1697    1731  Visby stad     
1731    1735  Patrik Krabbe  landskamrer   
1735    1759  Lars Lyth  räntmästare   
1759    1780  Anders Edling  lanträntmästare   
1780    1825  G A Molander & C A Engeström     
1825    1845  C J Chasseur  handlare   
1845    1849  Victor Cramér  rättsassessor   
1849    1878  L Jacobsson  handlare   
1878    1919  Axel Ekman  konsul   
1919    1967  Carl Israel Kolmodin  grosshandlare och konsul   
1967      Bo Lindqvist     
  1996    Lars-Gunnar Lindqvist     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996