Alla uppgifter om Kronan 1

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kronan 1 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Kronan 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten II:12, 13, 33 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Kronstallgränd 1, Volters gränd 2, Mellangatan 9 
 Ägarens adress  Agne och Birgit Persson, Donners plats 6, 621 57 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Hotell 
 Murar / Staket  Vitputsade murar. Mot öster är muren avtäckt av plåt och mot söder och norr av tegel. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, grusgångar 
 Planteringar  Rosenrabatter och stora buskar. 
 Fasta anläggningar  Stentrappa i tomtens västra del. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  SBR nr 1, uppgift om medeltida murverk som dock ej dokumenterats, före 1922, A JF (Engeström 1988) 
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CDF; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1843: nr 10307, 1858: nr 21827. Strandroten II:12 1848-90: nr 41711½, Strandroten II:13 1848-90: nr 49345. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. Svahnström, G, 1972, Gotländskt Arkiv. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer  Byggnadshistorisk doumentation 1994, LST eller GF/A; NM 1968-69, GF/A 
 Upprättad av  Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-08-16 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Hotell 1964
2  Bostad, Hotell 1780

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      Strandroten II: 12     
  1697    Johan Volters     
    1736  Johan Bernh. Schlau     
1736    1761  Elisabeth Lindberg  Madame   
      Strandroten II:11, 12, 13     
    1812  Elisabeth Stare  Änka   
1812    1815  Cath. E. Fårhraeus  Demoiselle   
1815    1818  Jean W. Fåhraeus  Handlare   
1818      Christian Adolph Engeström  Handlare   
    1857  Julie Engeström  Änka   
1857      N. O. Strandberg  Apotekare   
      Strandroten II:13     
  1697    Magnus Tysk     
  1736    Petter Lindberg  Handelsman   
1761      Christopher Lind  Handelsman   
    1761  Petter Lindberg  Handelsman   
1761      J. H. Hansten     
    1766  Hendrich Johan Hansten  Häradshövding   
1766      Georg Gottfr. Stahle  Skeppsob. man   
  1785    Stahles änka  Ombudsmannaänka   
  1785    B. Ehringer  Handelsman   
    1791  Stahles arvingar     
1791      Mathias Lythberg/Johan Nicl. Lythberg     
    1862  Th. Osbeck  Kapt. Sthlm.   
1862    1862  Johan Öberg  Handlare fr. Sthlm.   
1862      Rudolf Cramér  Konsul. handlare   
  1875    Rudolf Cramér  Handlare   
  1885    Lars Gahne  Hemmansäg. Halla.   
  1895    Lars Gahne  Hemmansäg. Halla   
      Strandroten II: 13, 33     
  1912    Petter Efraim Gahne / Gabriel Viktor Gahne/ Johan Valfrid Smedberg/ Lars August Smedberg/ Petter Ferdinand Smedberg  Hemmansägare/ sjökapten/ hemmansägare/ hemmansägar   
  1912    J. V. Smedberg / Lars Smedberg/ Ferdinand Smedberg  Hemmansägare/ hemmansägare/ distriktsveterinär   
1915    1925  J. L. Jakobsson     
1925    1936  Jenny Eusideria Jacobson  Änka   
1936    1962  Inga Olsson     
1962    1968  Bertil Sandelin / Ernie Arvidsson     
  1968    Sterbhus efter Axel Ernie Arvidsson     
1970    1981  John Ernie Arvidsson    1/4 
1970    1981  Ingrid Iréne Israelsson    1/4 
1981      Birgit Persson    1/2 
1981      Agne Persson    1/2 

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996