Alla uppgifter om Kruset 11

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kruset 11 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Kruset 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten IV:32 
 Tomtnummer  11 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Trappgatan 8 
 Ägarens adress  Hans Lundahl, Trappgatan 8, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot Trappgatan finns en ca 1,2 m hög dubbelport av stående bräder på svarta trästolpar samt med handsmidda gångjärn. Vid uteplatsen i nordöst finns ett plank (mot väster) av liggande, brun träpanel och ett liknande plank (mot söder) i fjällpanel. Det finns även en vitputsad tegelmur (mot öster) med tegelavtäckning. 
 Gårdsbeläggning  Markbetongplattor, gatstenar, trädäck, gräsmatta 
 Planteringar  Barrträd, murgröna, blomrabatter. 
 Fasta anläggningar  Låg kalkstensmur angränsande gårdens östra del. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  Saknas 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLA: avskriftssamling; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla; Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  ViLA, Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla, NM 
 Dokumentationer  Cramer 1952-53 GF/A 
 Upprättad av  Marja-Liisa Alm 
 Datum för upprättande  1996-10-23 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1778
2  Garage, Förråd 1965

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
1778      Lars Österberg  timmerman   
  1810    Lars Österbergs änka  änka   
  1820    D Boberg  sjöman   
  1847    Stina Hallin  piga   
  1855    Stina Hallins sterbhus     
  1861  1907  Kristina Antoinetta Magnusson, styrman Magnussons änka  änka   
1907    1917  Hilma Kristina Maria Antoinetta Magnusson     
1917    1918  C P Niklasson  Byggmästare   
1918    1944  Föreningen Visby Barnkrubba     
1944    1980  Gotländska föreningen För de blindas väl     
1980      Hans Lundahl     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996