Alla uppgifter om Kruset 13

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kruset 13 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Kruset 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten IV:30 ½ (eller 30 A) 
 Tomtnummer  13 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Trappgatan 12 
 Ägarens adress  Thomas och Johanna Tammilehto, Trappgatan 12, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot gatan finns en ca 1,5 m hög dubbelport i gråmålad locklistpanel med en överkant i kontursågad bågfrisdekor. Porten är flankerad av vita, avfasade betongstolpar med profilerat och plåtavtäckt krön. Mot norr och öster finns en oputsad betongtegelmur, ca 1,8 m hög och avtäckt med lertegelpannor. 
 Gårdsbeläggning  Grus, gräs, gatstenar, trädäck på betongplatta 
 Planteringar  Fläder, rosor. 
 Fasta anläggningar  Saknas 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  Saknas 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 421-2620-1994, Rapport över förundersökning 1994, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström, registrerat fyndmaterial Norra magasinet, Visby 
 Dokumentarkiv  ViLA: avskriftssamling; FRM; CFD; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla; Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GF/A, Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla, NM 
 Dokumentationer  Cramer 1952-53 GF/A 
 Upprättad av  Marja-Liisa Alm 
 Datum för upprättande  1996-10-21 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1890
2  Garage, Förråd, Snickeri 1994

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
    1796  Johan Ahlberg  skomakare   
1796      Lars Södergren  sjöman   
  1847    Lars Södergrens sterbhus     
  1875    Lars Södergrens änka  sjömansänka   
1883    1895  Margareta Svensson  änka   
1895    1896  Ida Johansson  hustru   
1896    1896  J A Dahlström  handlande   
1896      Emma Maria Amalia Engström, Amanda Engström     
    1915  Emma Engström     
1915    1925  Viktor Teodor Engström  snickare   
1925    1945  Karolina Cecilia Hermanna Engström  änka   
1945    1992  Karin Engström  kontorist   
1992    1993  Karin Engströms sterbhus     
1993      Thomas och Johanna Tammilehto    1/2 

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996