Alla uppgifter om Kruset 2

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kruset 2 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Kruset 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten IV:29 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Nygatan 15 
 Ägarens adress  Henrik Stengård, Nygatan 15, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot söder finns ett brädplank på putsad betongsockel. Mot väster finns en kalkstensmur och mot norr en vitputsad tegelmur, avtäckt med lertegelplattor. Framför gårdshuset, vid trädäcket, finns ett lågt, vitt spjälstaket. 
 Gårdsbeläggning  Grus, trädäck 
 Planteringar  Murgröna, rosor. 
 Fasta anläggningar  Värmepump. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  Saknas 
 Arkeologiska undersökningar  Länsstyrelsens dnr 220-2845-1998, grävning genomfördes utan Länsmuseets medverkan 
 Dokumentarkiv  ViLA: avskriftssamling; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla; Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer  Cramer 1952-53 GF/A 
 Upprättad av  Marja-Liisa Alm 
 Datum för upprättande  1996-10-21 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1960
2  Garage, Verkstad 1947

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1778?    Georg Nesselqvist  skeppare   
1894    1913  Kristina Hammarström  änka   
1913    1917  Jakob Thomas August Jakobsson, h.h. Lovisa Jakobsson  Rättare  1/2 
1917    1922  Jakob Thomas August Jakobsson     
1922    1937  Johan Olsson, h.h. Emma Olsson  lantbrukare  1/2 
1937    1941  Johan Olsson     
1941    1945  Emmy Johansson  Fru   
1941    1946  Ebbe Östman  Bankkamrer   
1946    1956  Sigurd Hellgren  köpman   
1956    1958  David Vilhelm Nyström, Knut Falk  posttjänsteman, konditor  1/2 
1958      Henrik Stengård     
      Uppgifter mellan 1778-1894 saknas     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996