Alla uppgifter om Kruset 3

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kruset 3 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Kruset 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten IV:28 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Nygatan 13 
 Ägarens adress  AB Bertil Bernéus, Nygatan 13, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  En låg, blåmålad och tvådelad träport med överliggare. Porten är ca 1,8 m hög och försedd med horisontella bräder för klätterväxter. Mot norr finns dels ett omålat och dels ett vitt plank av stående bräder på putsad tegelsockel. Mot norr (väster om planket) finns även en putsad kalkstensmur. Muren är avtäckt med lertegelpannor. Mot söder och väster ett grått plank av stående bräder. 
 Gårdsbeläggning  Markbetongplattor, gräsmatta, trädäck 
 Planteringar  Äppelträd, cypress, kaprifol, clematis, murgröna, bokharabinda, svart vinbär, rosor, blomrabatter. 
 Fasta anläggningar  Saknas 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  Saknas 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 7600/91, Rapport över undersökning 1977, Länsmuseets arkiv/ATA, RAGU mikrofilm 11. Ansvarig arkeolog Gun Andersson, fyndmaterial på SHM, Stockholm och oregistrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 1, medeltida kulturlager, 1300-1400 tal, A (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1978 
 Dokumentarkiv  ViLA: avskriftssamling; FRM; CFD; GK/KomA/BNA; GF/A; UVÄ 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1848-90: nr 27569. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla; Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer  Cramer 1952-53 GF/A 
 Upprättad av  Marja-Liisa Alm 
 Datum för upprättande  1996-10-21 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, Läkarmottagning 1825
2  Carport, Förråd, Soprum 1992

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
1778      Nils Hagbom  ringningskarl   
  1820    Stadstomt     
  1830    Barbara E Åberg  änka   
  1845    J P Bahr  Auditör   
  1855    J N Herlitz  handlande   
  1865    O M Blombergs änka  änka   
  1875    J O Johansson  konstapel   
  1895    J O Johansson  vaktmästare   
    1901  Vilhelmina Hedström     
1901    1910  Karl Hedström, Vilhelmina Hedström     
1910    1910  Vilhelmina Hedströms sterbhus     
1910    1913  Alma Eklund  Boskild hustru   
1913    1915  Johan Södergren, h.h. Vendla Maria Södergren    1/2 
1915    1919  Sigismund Jakob Stenström  lantbrukare   
1919    1920  Olof Edvard Jakobsson  kommissionär   
1920    1946  Sigurd Hansson  Byggnadsnickare   
1946    1954  Elin Hansson  änka   
1954    1971  Elsa Johansson  Fru   
1971    1973  Bo Ivan Lorentzon, Ingela Birgitta Lorentzon    1/2 
1973      AB Bertil Bernéus     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996