Alla uppgifter om Kruset 4

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kruset 4 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Kruset 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten IV:27 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Nygatan 11 
 Ägarens adress  Margaretha Ekström, Birkavägen 1, 131 40 Nacka 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot gatan finns en 2-delad träport i brun, stående panel, flankerad av vita trästolpar. Porten har en vitmålad, plåtavtäckt överliggare utsmyckad med sågtadad kant. Mot norr finns ett falurött samt delvis omålat brädplank i stående panel på cementputsad stensockel. Mot söder och väster ett likadant plank men utan sockel. I vinkel öster om gårdshuset ett "plank" av profilerad plåt. 
 Gårdsbeläggning  Markbetongplattor, grus, gräsmatta 
 Planteringar  Äppel-, päronträd, syren, bokharabinda, rosor. 
 Fasta anläggningar  Torkvinda i lättmetall, träspaljé vid uteplatsen. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  Saknas 
 Arkeologiska undersökningar  Länsstyrelsens dnr 220-4299-00, 220-212-01, Rapport Förundersökning 2000, Undersökning 2001. Ansvarig arkeolog Catarina Trönndal, Länsmuseets arkiv/ATA, fyndmaterialet förvarat på Norra Magasinet, Visby. C. Trönndal. Gotländskt arkiv 2001. 
 Dokumentarkiv  ViLA: avskriftssamling; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla; Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer  Cramer 1952-53 GF/A 
 Upprättad av  Marja-Liisa Alm 
 Datum för upprättande  1996-10-24 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1778
2  Förråd, Hobbyrum 1880

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
1778      Jacob Westergren  sjöman   
  1820    Jacob Westergrens änka  sjömansänka   
  1825, 1855    C Lysholm  vaktmästare   
  1865, 1875    J P Eriksson  Arbetare   
1883    1907  Jonas Johansson  handlande   
1907    1911  Anna Sofia Johansson samt hennes barn Bengt Johansson och Kristina Palmqvist  änka   
1911    1911  Bengt Johanssons och Krisina Palmqvists sterbhus     
1911    1911  Vilhelm Remén  stadsfiskal   
1911    1928  Emma Vedin     
1928    1929  Alvar Gunnar Emanuel Pettersson  Byggnadssnickare   
1929    1954  Axel Palmgren  målare   
1954    1960  Ester Augusta Josefina Palmgren     
1960    1968  Anna Thomsson  Fru   
1968    1971  Kjell Enström     
1971    1993  Mildred Emma Maria Jonsson     
1993    1996  Margaretha och Kenth Rosén    1/2 
1996      Margaretha Ekström     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996