Alla uppgifter om Kruttornet 8

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kruttornet 8 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Norderroten 
 Kvarter / Gård  Kruttornet 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Norderroten II:14, Kruttornet 7 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Strandgatan 35 
 Ägarens adress  Bolmörten HB, Strandgatan 35, 621 55 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag  1990-1991 bidrag till restaurering 
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot den västra delen av ringmuren finns ett kort parti smidesstaket med spetsade spjälor. Staketet har en smidesgrind mot Strandpromenaden. Mot öster finns en putsad (tegel)mur från 1930-talet (?), krönt med tegelpannor. En ingångsport av stående bräder, med rundat överstycke och raka bandgångjärn. 
 Gårdsbeläggning  Gräs, smågatsten 
 Planteringar  Div buskar, rosor samt rönn. Vildvin på fasad och mur, murgröna på mur. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 7717/90, Rapportmanus över förundersökning 1990, Länsmuseets LARKavdelning. Ansvarig arkeolog Eric Swanström, registrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby, bred stenmur, högmedeltid 
 Dokumentarkiv  GF/A, ViLA: Visby stad syn 1867-07-06 GId:1 enh 9, s73 
 Ritningsarkiv  GK/Kom A/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1848-90: nr 30935, 56269. 
 ATA   
 Övriga källor  FRM, CFD 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GF/A: NM 1968-69; GF/V; WFA 
 Dokumentationer  GF/A: NM 1968-69 
 Upprättad av  Tor Sundberg 
 Datum för upprättande  1996-11-05 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, Flerbostadshus, Läkarpraktik, Uthyrningslägenheter 1870

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Oluff Thomeson, (nr 240 bebygd med trästuga, tomten motsvarar ungefär nuvarande tomten).     
  1780    Nils Hagbom  Fiskare   
  1785    Nils Hagboms dotter     
  1800    Ringboms änka  änka   
1822    1845  Hans Hamberg  Bryggare   
1845      N J Dahlgren  sjöman   
  1863    Pehr (Peter?) Holmqvist (tomtreglering s å)  murare   
  1875  1879  L Åkerman  kronolänsman i Stånga   
1879    1891  G F Hallenberg  läroverksadjunkt   
1891    1907  dödsboet efter G F Hallenberg     
1907    1911  Carl Suno Engström  kapten   
1911    1914  Anna Jenny Vilhelmina Hortense Engström med dottern Anna Margareta Suno Engström  änka   
1914    1931  August Toll  häradshövding   
1931    1934  Hilma Holmberg     
1938    1940  Arvid och Emilia Larsson  Byggmästare   
1940    1943  Gustaf Löfqvist  Fabrikör   
1943    1961  Ulf Snöbohm  löjtnant   
1961    1963  Gösta Mannerstål  disponent   
1963    1972  Carl Erik Söderström  häradshövding   
1972    1990  Lola Märta Hanna Söderström samt 3 barn  änka   
1990      Bolmörten HB, Alf Lindberg och Birgitta Holmqvist/Lindberg     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996