Alla uppgifter om Kruttornet 9

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kruttornet 9 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Norderroten 
 Kvarter / Gård  Kruttornet 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Norderroten II:11 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Fiskarplan 1 
 Ägarens adress  Lars-Olof Pettersson, Fiskarplan 1, 621 55 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Ett plank mot norr och söder. En grind i järnsmide mot gatan. 
 Gårdsbeläggning  Gräs, kalkstensgång 
 Planteringar  Buskar. 
 Fasta anläggningar  Fågeldamm av murad kalksten. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  SBR nr 4, medeltida murverk, 1922, S JF (Engeström 1988) Ritning över undersökning 1964, Länsmuseets arkiv. Ansvarig arkeolog Gustaf Trotzig, SBR nr 5, avloppsränna, 1964, A (Engeström 1988) Rapport över undersökning 1968, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck, SBR nr 6, äldre gatubeläggning, kulturlager 2,25 m, 1968, S (Engeström 1988) RAÄ dnr 421-5610-1996, Rapport över undersökning 1972, Länsmuseets LARKavdelning/ATA. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck, registrerat fyndmaterial Norra magasinet, Visby Gotländskt arkiv 1972 
 Dokumentarkiv  GF/A 
 Ritningsarkiv  GF/A, GK/Kom A 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor  FMR, CFD 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GF/A 1956, 1964, 1968; GF/V; WFA 
 Dokumentationer  GF/A: NM 1968-69 
 Upprättad av  Kenneth Ekström 
 Datum för upprättande  1996-04-03 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1750
2  Förråd 1931

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Johan Wis     
    1729  Johansson Lars Wis  Borgare   
1729      Andersson Lars Wis  Stadslots   
    1768  Wis Anna  Änka efter stadslots Wis   
1768    1810  Holmberg Nils, Wis Anna  Skräddare   
1810    1895  Lindbom Georg Niclas  Styrman   
1895    1911  Lindboms sterbhus     
1911    1925  Lindbom Hugo  Apotekare   
1925    1931  Christensson Edvard     
1931      Holmberg Hilma     
  1946, 1951    Snöbohm Ulf  Kapten   
  1960    Snöbohm Annie     
  1961    Hammarstål Gösta  Disponent   
1963      Pettersson L. O.     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996