Alla uppgifter om Kräklan 1

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kräklan 1 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Norderroten 
 Kvarter / Gård  Kräklan 
 Populärnamn  Villa Ekebo 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Norderroten III:25 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  S:t Nikolaigränd 2, Paviljongsgatan 2 
 Ägarens adress  Hotell Gute AB, Mellangatan 29, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot norr, söder och väster ett spjälstaket. Mot öster en silikattegelmur. 
 Gårdsbeläggning  Gräs, grus 
 Planteringar  2 äppelträd, ek, lind, körsbär el bigarrå, alm, gullregn, fläder, syren, något förvildat. 
 Fasta anläggningar  Brandstegar under skärmtak av trä (förfallet), kalkstensfundament för solur (demonterat). Brunnsholk av betong med stållock. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv   
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA, ägarens privatarkiv 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor  FRM, CFD 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GF/A: NM 1968-69. WFA 
 Dokumentationer  GF/A: NM 1968-69. 
 Upprättad av  Tor Sundberg 
 Datum för upprättande  1996-08-23 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, Flerbostadshus, Hotell 1907
2  Förråd, Garage 1905

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
    1905  före 1905, se ägarlängd för Kräklan 3     
1905    1919  Ingrid Anna Aurora Lindström (tidigare ägare till tomten)     
1919    1936  Bertil Liliehöök  överstelöjtnant   
1936    1937  Ernst Åkerberg  poliskonstapel   
1937    1959  L Lesley  inspektor   
1959    1963  Agnes Rut Maria Lesley     
1963    1986  Torsten Molin  yrkesvägledare   
1986    1987  Jan och Anna Larsson  snickeriägare   
1987    1994  I-Ark AB, senare namn: Fohlströms Snickerifabrik AB     
1994      Hotell Gute AB     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996