Alla uppgifter om Kräklan 8

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kräklan 8 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Norderroten 
 Kvarter / Gård  Kräklan 
 Populärnamn  Ihreska villan 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Norderroten III:19 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Tranhusgatan 25 
 Ägarens adress  Jarl Tevebring och Inger Fosdal Tevebring, Tranhusgatan 25, 621 55 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot norr finns ett traditionellt plank på trästomme och med krön. Mot väster ett spjälstaket med en enkel spjälgrind mot Paviljongsplan. Mot söder (från väster till öster) finns en låg kalkstensmur med en modern stålgrind, ett spjälstaket, en kort silikattegelmur samt ett modernt plank. Planket har ett genombrutet krön med krysslagda bräder som dekor. 
 Gårdsbeläggning  Gräs, kalkstensflis 
 Planteringar  Stenkyrkeäpple, päron, 2 plommonträd, mullbär, järnek, syren, olika buskar och växter i rabatt, rosor. 
 Fasta anläggningar  Gjuten kant med vattenränna för avledande av regnvatten. Kalkstenstrappa i två steg, sannolikt från tiden före bostadshusets uppförande. Fast grillplats. Flaggstångsfundament. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv   
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA; ägarnas privatarkiv 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor  FRM, CFD 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GF/A: NM 1968-69; WFA; fastighetsägaren (ca 1900 resp 1920). 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Tor Sundberg 
 Datum för upprättande  1996-08-23 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1880
2  Förråd 1880
3  Lusthus 1865

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1847    Hambraeus (trädgård)  landssekreterare   
  1856, 1860    Gardell (trädgård)  landskamrer   
  1861    May (trädgård)  trädgårdsmästare   
1872    1878  D M Pontén  med. doktor   
1878    1879  C F och Johanna Beckman  sjökapten   
1879    1907  J E och Maria Ihre  Bankkamrer   
1907    1936  Maria Ihre  änka   
1936    1938  Helena Hermanna Lange och Jacob Henrik Olaus Ihre  arvingar till ovanst   
1938    1959  J Henrik O Ihre  bankdirektör   
1959    1959  sterbhuset efter Henrik Ihre     
1960    1971  Bo Sundberg  Filosofie magister, Läroverksadjunkt   
1971    1992  Brita Sundberg  socialkonsulent   
1992      Jarl Tevebring och Inger Fosdal Tevebring  läkare   

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996
    
1996