Alla uppgifter om Kräklan 9

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Kräklan 9 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Norderroten 
 Kvarter / Gård  Kräklan 
 Populärnamn  Paviljongsplan, del av "Pav" 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Stadsäga 9, del av stadsäga 10, Norderroten III:33 (del av) 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Paviljongsplan 
 Ägarens adress  Sällskapet DBW, Box 1113/Schärström, 621 22 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Park 
 Murar / Staket  Saknas, bortsett från villafastigheternas tomthägnader i öster. (Plank på hög stenfot samt ett Gunnebostängsel mot DBW:s botaniska trädgård). 
 Gårdsbeläggning  Gräs, grus 
 Planteringar  Saknas 
 Fasta anläggningar  Betongsula efter mindre uthus i O, några plintar efter tidigare konstruktioner. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  Plan, profil och beskrivning över planen framör DBW:s paviljong, Joh. Fardelins anteckningar, Länsmuseets arkiv och LARKavdelning SBR nr 1, medeltida kulturlager, järnslagg, hjorthorn, 1927, S JF (Engeström 1988) RAÄ dnr 413-4027-1998, Rapport över förundersökning 1979, Länsmuseets LARKavdelning. Ansvarig arkeolog Ragnar Engeström, oregistrerat fyndmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 2, medeltida kulturlager, 1200-tal, 1979, A (Engeström 1988) 
 Dokumentarkiv   
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA I akten för Innerstaden 1:47 finns (ombyggnads-)ritningar för ändringar på DBW:s paviljong som brann 1951 (ej ursprungsritningar): 1895; 1898; 1908 terass m m; 1910; 1911 bla div uthus och bekvämlighetshus; 1913; 1927 inv.; 1931 WC m m 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor  FRM, CFD 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  F/A, WF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Tor Sundberg 
 Datum för upprättande  1996-08-23 

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
1874    1951  Sällskapet DBW     
1951    1966  Sven Larsson  Direktör   
1966    1993  AB Visby Stadshotell, senare namn: AB Visby hotell (1985)     
1993      Sällskapet DBW