Alla uppgifter om Krämaren 1

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Krämaren 1 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Krämaren 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten III:40,41 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Hästgatan 18 
 Ägarens adress  Jan-Erik Kristiansson, Rundstigen 5 Tofta, 621 98 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Affärshus, bostadshus, restaurang 
 Murar / Staket  Det finns en gång genom huvudbyggnadens vänstra del (sett från gatan) in till det som förut var gården men som nu delvis är överbyggd och sammanbunden med fastigheten Krämaren 2 (byggnad 2 B). Ut mot gatan finns en hög, vit dubbelgarageport i träpanel. 
 Gårdsbeläggning  Asfalt 
 Planteringar  Saknas 
 Fasta anläggningar  Saknas 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  Vila: Avskriftsamlingarna; FRM; CFD; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Klinteroten III:41 1848-90: nr 26515. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, Visby förr i tiden, Visby 1989; Engeström, Ragnar, Medeltidsstaden 71, Visby 1988. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer  Cramér 1952-53 (GFA) 
 Upprättad av  Cathrine Sjölund 
 Datum för upprättande  1996-11-06 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, Affär 1946
2  Affär 1800
3  Förråd, Sopbod 1946

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      Klinteronten 3:40     
    1777  Daniel Hak  Postskeppare   
    1777  Petter Leustadius  Skomakare   
  1777    Adam Laurin  Handelsman   
  1790    C.P Norby  Handlare   
  1800    Olof Westberg     
  1810    H Lidman  Färgare   
  1820    T Segerdahl  Handlare   
  1855    L Stenberg  Överstelöjtnant   
  1885    Carl Stenberg  Handlare   
1894    1919  Per Fahlström  Handlare   
  1894    Per Fahlström  handlanden   
  1919    Petrus Johansson  lantbrukare   
1919    1925  Petrus Johansson  Lantbrukare   
  1925    Nils Larsson  köpman   
1925    1928  Nils Larsson  Köpman   
1928    1939  Elsa Andersson     
  1928    Elsa Andersson     
    1925  Petrus Johansson     
      Klinteroten 3:41     
1888    1894  C P Claussen     
1894    1905  O E Jakobsson  Redaktionssekreterare   
1905    1911  J O Nilsson  Handlare   
1905    1911  C G Hedbom  Urmakare   
      Krämaren 1     
1911    1919  Oskar Stein  Bankvaktmästare   
1939    1939  Bertil Swartling  Kamrerare   
1939    1979  Handelsaktiebolaget Realisation     
1979    1983  Kennet Karlsson och Barbro Karlsson    1/2 
1983      Jan-Erik Kristiansson     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996