Alla uppgifter om Krämaren 2

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Krämaren 2 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Krämaren 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten III 40 B (3/4). 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Wallérs plats 4, Knägränd 7 
 Ägarens adress  Bostadsrättsföreningen Krämaren 2, Wallérs plats 4, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Affärshus, bostadshus, restaurang 
 Murar / Staket  Mot söder finns en ca 2,5 m hög lertegelmur med synliga stenar. Muren är avtäckt med enkupiga tegelpannor. Mellan byggnad 1 och 2 finns en ca 4 m hög mur av kalksten. Muren är avtäckt med plåt. 
 Gårdsbeläggning  Cement, cementplattor, gräs 
 Planteringar  Gräsmatta och diverse små planteringar. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107, syllstensrader 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 4846/89, Slutredovisning över förundersökning och undersökning 1989, Länsmuseets LARKavdelning/ATA, dokumentationsmaterial hos ansvarig arkeolog Monica Wennersten/Ragnar Engeström, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby Slutredovisning över antikvarisk kontroll 1990, Länsmuseets arkiv/ATA, dokumentationsmaterial under bearbetning/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Nils-Gustaf Nydolf Slutredovisning över förundersökning 1991, Länsmuseets arkiv/ATA, dokumentationsmaterial under bearbetning RAÄ/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Eric Swanström 
 Dokumentarkiv  Vila: Avskriftsamlingarna; FRM; CFD; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, Visby förr i tiden, Visby 1989; Engeström, Ragnar, Medeltidsstaden 71, Visby 1988. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer  Cramér 1952-53 (GFA) 
 Upprättad av  Cathrine Sjölund 
 Datum för upprättande  1996-11-06 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, Affär 1905
2  Bostad 1990
3  Bostad, Förråd 1800
4  Cykelförråd 1990

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      Innan 1894 ingick fastigheten i den större fastigheten Klinteroten 3:40     
    1777  Daniel Hak  Postskeppare   
    1777  Petter Leustadius  Skomakare   
  1777    Adam Laurin  Handelsman   
  1790    C.P Norby  Handlare   
  1800    Olof Westberg     
  1810    H Lidman  Färgare   
  1820    T Segerdahl  Handlare   
  1855    L Stenberg  Överstelöjtnant   
  1885    Carl Stenberg  Handlare   
      Klinteroten III:40 B (senare Krämaren 2)     
  1894    Per Fahlström  handlare (se även Krämaren 1)   
1919    1925  Petrus Johansson  lantbrukare (se även Krämaren 1)   
1925    1928  Nils Larsson  köpman (se även Krämaren 1)   
1928    1938  Elsa Andersson     
1938    1943  Karin Johansson  änka   
1943    1976  Erik Lutteman  grosshandlare   
1976      Mats Lutteman, Marie-Louise Lutteman och Brita Carlsson 1/3 var som gåva     
1989    1991  Mats Lutteman     
1991      Bostadsrättsföreningen Krämaren 2     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996