Alla uppgifter om Krämaren 3

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Krämaren 3 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Krämaren 
 Populärnamn  Wallers Krog 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten III:39, 40 A (40 3/4) 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Wallérs plats 2 
 Ägarens adress  Margareta Dufvenmark, Södertorg 5, 621 48 Visby och Jan Dufvenmark, Holger Rosmans väg 10, 621 48 Visby och Erik Dufvenmark, Skär Fårö, 620 35 Fårösund 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus, restaurang 
 Murar / Staket  Mot gatan i söder finns ett ca 0,7 m högt staket i svart smide. Staketet har, var tredje meter, 1 m höga pelare av murade kvaderstenar. Mot söder finns även en 2,5 m hög mur av silikattegel samt ett ca 2,5 m högt, brunbetsat trästaket på gjuten sockel. Muren är överputsad och på det är målat ett färggrant havslandskap. Mot norr, mellan hus 1 och 2, finns en 2,5 m hög lertegelmur med synliga brickor (med "Hammer Gamleby" instansat på ca hälften). Ett staket, ca 1 m högt, av betsat trä på gjutna cementpelare, avgränsar trappan som leder ner runt huset. Mot gatan finns en modern port med järnram och av snedställda, bruna plankor. 
 Gårdsbeläggning  Grus, cement, cementplattor, gräs 
 Planteringar  Trädgård åt söder med buskar och gräs. På gården, öster om huset finns det rosenrabatter. 
 Fasta anläggningar  Gjuten trappa i cement runt huset, sedan går det en gång ned- och insprängd i klinten runt Krämaren 4 och runt huset. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  SBR nr 1, medeltida murverk, ca 1920, S JF (Engeström 1988) Krämaren 3A, RAÄ dnr 1570/89 och Krämaren 3B RAÄ dnr 2933/89, Slutredovisning över förundersökning och undersökning 1989, Länsmuseets LARKavdelning/ATA, dokumentationsmaterial hos ansvarig arkeolog Monica Wennersten/Ragnar Engeström Norra Magasinet, Visby, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby 
 Dokumentarkiv  Vila: Avskriftsamlingarna; FRM; CFD; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv   
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, Visby förr i tiden, Visby 1989; Engeström, Ragnar, Medeltidsstaden 71, Visby 1988. 
 Bildarkiv  Cramér 1952-53: Wallérs plats Krämaren/Repet Knägränd 
 Dokumentationer  Cramér 1952-53 (GFA) 
 Upprättad av  Cathrine Sjölund 
 Datum för upprättande  1996-11-06 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, Restaurang 1898
2  Bostad, Förråd 1902
3  Allmän bekvämlighetsinrättning 1945

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      Klinteroten 3:39     
  1776    Nils Lyberg  Stadsbetjänt   
  1785    Nils Lyberg, H Lidman, Olof Westberg  vaktmästare, färgare   
  1790    Nils Lyberg  Stadstjänsteman   
  1800    Maja  Vårdringerska   
      Klinteroten 3:40     
  1776    Paul Ahlgren  Skomakare   
  1785    handlare Laurins änka, herr Carl Calissendorff  änka   
  1790    C.P Norrby  Handlare   
  1800    Olof Westberg     
  1810    H Lidman  Färgare   
  1820    T Segerdahl  Handlare   
  1855    L Stenberg  Överstelöjtnant   
    1885  Carl Stenberg  Handlare   
1873    1898  Johanna Stenberg  Änkefru   
1898    1900  Gustaf Johansson  Urmakare   
1900    1946  Rudolf Wallér  Handlare   
1946    1967  Hildur Johansson  Änkefru   
1967      Margareta, Jan och Erik Dufvenmark     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996