Alla uppgifter om Krämaren 4

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Krämaren 4 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Krämaren 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten III:43 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Knägränd 3 
 Ägarens adress  Ingrid Wallier, Knägränd 3, 621 57 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot norr finns ett ca 2 m högt, brunt träplank. Mot söder avgränsas tomten av höga väggar från intilliggande byggnader (Krämaren 5). Mot Knägränd finns en dubbelport (antagligen från 1972) i grönmålat trä. Porten har återhållsamt utförd snickarglädje och är avrundad upptill. Längst åt söder, mellan huvudbyggnaden och den intillliggande byggnaden på Krämaren 5, finns en gång som numera ligger under tak, täckt med vågig plåt. Ingången och planket hit har gjorts av falbrädor från ett tak som togs ned vid ombyggnaden 1972. Falbrädorna är breda och tjärade. 
 Gårdsbeläggning  Gräs, cementplattor 
 Planteringar  Planteringar finns utmed huset och utmed staketen som omger tomten. 
 Fasta anläggningar  Gränsen mellan huset och tomtslutet på baksidan utgörs nu av en balkong/veranda som byggdes 1972. Den är i trä och i enkelt utförande. I början av seklet skall det ha funnits en veranda här, vilket äldre trästolpar på hörnen visar. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  Vila: Avskriftsamlingarna; FRM; CFD; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1848-90: nr 29961. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, Visby förr i tiden, Visby 1989; Engeström, Ragnar, Medeltidsstaden 71, Visby 1988. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer  Cramér 1952-53 (GFA) 
 Upprättad av  Cathrine Sjölund 
 Datum för upprättande  1996-11-06 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1700
2  Förråd 1953

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1770    Nils Gardelin     
  1785    timmerman Gardelins arvingar, guldsmed Ostermans hustru Maria Berg, arbetaren L Ahlbergs änka Brita Magdalena samt Lars Broström  änka, sjöman   
  1818    Timotheus Segerdahl  Handlare   
  1810    Olof Westerström  Skeppare   
  1817    Christina Westerström  Änka   
  1830    Juliana Wallander  Prästänka   
  1875    L.P Österberg  Skeppare   
1887    1905  Gustaf Widström  Sjökapten   
1905    1934  Selma Widström     
1905    1934  Albert Widström  Kamrerare   
1934    1970  Karl Widström och Selma Widström     
1970      Ingrid Wallier     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996