Alla uppgifter om Köpmannen 1

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Köpmannen 1 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Köpmannen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  S:t Hansroten II:36 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Stettinergränd 6, Södra Kyrkogatan 1 
 Ägarens adress  Sylve Persson, Södra Kyrkogatan 1, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Restaurang, bostadshus 
 Murar / Staket  Saknas. 
 Gårdsbeläggning  Gatsten, singel, cementplattor 
 Planteringar  Saknas 
 Fasta anläggningar  Saknas 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 421-4023-1995 Rapport över förundersökning 1995, UV-Visby 1997:31, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström 
 Dokumentarkiv  ViLA: avskriftsamling 
 Ritningsarkiv  GK/KomA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1848-90: nr 32721. 
 ATA   
 Övriga källor  FRM CFD GF/A: tidningsutklipp GF 1972 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GF/A: 1895 
 Dokumentationer  SBR nr 1, medeltida murverk, trapphals, före 1922, B JF; SBR nr 2, medeltida murverk, källare till stenhus, 1983, B (Engeström 1988) GFA eller LST: Byggnadshistorisk dokumentation 1994. GF/A: NM 1968-69 
 Upprättad av  Johanna Sällström 
 Datum för upprättande  1996-11-10 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Restaurang, Bostad 1700
2  Bostad, Restaurang 1853
3  Pannrum, Lager 1700

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Jost Christenson     
  1785  1800  Samel Westöö  Handlare   
1800      Bernhard Emanuel Ehinger  Handlare   
  1810    G A Bachaerus  Stadssekreterare   
  1830    G Fåhraeus  Handlare   
  1845    C P Palm  Urmakare   
  1865  1875  J Palm, C P Palm  Guldsmed, urmakare   
  1885  1895  J Palms sterbhus     
  1785  1800  Samuel Westöö  Handlare   
1800      Bernhard Emanuel Ehinger  Handlare   
  1810    G A Bacherus     
  1820    G A Bacherus     
  1830    G Fåhraeus  Handlare   
  1845    C P Palm  Urmakare   
  1865    J Palm & C P Palm  Urmakare   
  1875    J Palm & C P Palm  Urmakare   
  1885    J Palms sterbhus     
  1895    J Palms sterbhus     
1937    1947  Axel Berglund  Civilingenjör   
1947    1954  Aktiebolaget Speceristernas Varuinköp     
1954    1955  Gustaf Lindblad  Köpman   
1955    1959  Aktiebolaget Svenska Handelsbanken     
1959    1967  Peder Loven  Godsägare   
1967    1973  Ingrid Borgman     
1973      Sylve Persson     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996
    
1996