Alla uppgifter om Berget 15

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Berget 15 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Berget 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten IV:19-20 
 Tomtnummer  15 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Slottsbacken 12 
 Ägarens adress  Leif Gustav Hörling, Andersrogatan 6C, 621 57 Visby och Sven Göran Härlin, Lyegatan 30, 621 43 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Kalkstensmurar mot söder och väster. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta 
 Planteringar  Fruktträd, syrener och större buskar. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/A/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Strandroten IV:19 1848-90: nr 20091. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA; GF/A 
 Dokumentationer  Svahnström 1944, GF/A. 
 Upprättad av  Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-08-12 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, Flerbostadshus
2  Garage 1950
3  Redskapsbod

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      Strandroten IV:20     
    1776  Nils Linman  Skräddare   
1776    1802  Jonas Berg  Skeppare   
1802      Georg N. Vahlberg  Skeppare   
      Strandroten IV: 19     
  1780    Marcus Callander  Skeppare   
  1785    Marcus Callanders änka  Skeppareänka   
  1810    Marcus Callanders änka  Skeppareänka   
  1820    Georg N. Vahlberg  Skeppare   
  1830    Georg Vahlberg  Skeppare   
  1845    G. N. Vahlberg  Skeppare   
      Strandroten IV: 19, 20     
  1785    G. N. Wahlberg  Skeppare   
  1895    G. N. Vahlbergs sterbhus     
           
1904      Gustaf Klintberg  Styrman   
    1919  Gustaf Klintberg och hans dotter Maria Gustafva Klintberg     
1919    1919  Albert Hall  Folkskolelärare   
1919    1934  Amanda Samuelsson  Fröken   
1934    1947  Albert Johansson  Virkeshandlare.   
1947    1947  Bouppteckning efter Albert Johansson.     
1947    1947  Herman Seigerlund  Egendomsmäklare   
1949    1957  Lennart Granvald  Byggmästare   
1957    1975  O. S. Björkman och Co     
1975    1988  John Ingmar Palmgren     
1988      Leif Gustav Hörling    1/2 
1988      Sven Göran Härlin    1/2 

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996