Alla uppgifter om Berget 16

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Berget 16 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Berget 
 Populärnamn  Björkanderska huset 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten IV:18 
 Tomtnummer  16 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  S:t Hansgatan 2 
 Ägarens adress  Stellan Moon, Lekarve, 620 20 Klintehamn och Håkan Moon, Byrumsgatan 12A, 621 58 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Höga kalkstensmurar avskärmar tomten. Mot väster finns en låg grind. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, kalkstensplattor 
 Planteringar  Tomten är planterad med rosenrabatter, buskar, idegran och klängväxter. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/A/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA; GF/A 
 Dokumentationer  GF/A eller LST. Byggnadshistorisk dokumentation 1994. Svahnström 1944, GF/A. 
 Upprättad av  Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-08-09 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1870

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Matthias Krogman     
  1697    Petter Olde  Skomakare   
  1785  1811  Petter Oldes dotter, Anna Catharina Olde     
1811      Hans Enderdahl  Timmerman   
  1830  1838  Hans Enderdahls hustru     
1838      Jöran Petter Enderdahl  Sjöman   
  1847    Kalkugnskarlen Enderdahls änka  Kalkugnskarlen   
  1855    A. Pihlgren  Skomakare   
  1861    J. Kullberg  Gördelmakare   
  1864    Carl Falck  Löjtnant   
  1867    W. F. Dahlman  Kongl. sekreterare   
1872    1876  C. H. Waller  Handlare   
1876    1891  C. J. Björkander  Handlare och konsul   
1891    1911  O. N. Johansson  Handlare   
1911    1912  Olof Nikolaus Johansson. Arvsskifte  Handlare   
1912    1913  Daniel Calissendorff och Emma Calissendorff  Sjökapten   
1913    1961  Bouppteckning. Emma Augusta Calissendorff, änkefru saamt Daniel, Herman Fredrik och Anders Kristofer Calissendorff i egenskap av delägare i boet efter avlidne sjökaptenen Daniel Calissendorff.     
1961    1970  Ulrik Feldthausen  Stadsläkare   
1970    1972  Erik Olof Henschen-Nyman och Ingrid Margareta Henschen-Nyman     
1972    1974  Erik Olof Henschen-Nyman. Äktenskapsförord.     
1974    1982  Egon Gottfrid och Gunvor Maria Moon     
1982      Gunvor Maria Moon     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996