Alla uppgifter om Berget 20

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Berget 20 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Berget 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten IV:15 
 Tomtnummer  20 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  S:t Hansgatan 10 
 Ägarens adress  Sven Alfvegren, S:t Hansgatan 10, 621 57 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus, kontorshus 
 Murar / Staket  Fastigheten avgränsas av en kalkstensmur och ett staket med järngrind. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, kalkstensgångar 
 Planteringar  Trädgården är planterad med rosenrabatter. Det finns även ett Stenkyrkeäppelträd, fläder och murgröna. 
 Fasta anläggningar  Trappa i kalksten. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/A/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA; GF/A 
 Dokumentationer  Byggnadshistorisk dokumentation 1994, LST eller GF/A; Svahnström 1944, GF/A. 
 Upprättad av  Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-08-05 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1760

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      Strandroten 15, 16     
  1697    Hans Christophersson     
  1697    Matthias Warenbergh     
  1698    Claes Gjöring     
  1704    Mattz Wahrberg     
  1708    Anders Ramm     
1728      Hans Jacob Lünge  Bryggare   
  1744  1764  Mårten Benicke och Christina Benicke f. Broström  Bryggare   
1764    1766  Anders Melin  Bryggare   
1766    1807  Anders Melins änka, Anna Magdalena Melin f. Holst  Bryggareänka   
           
  1809    Nils P. Isberg , gift med Anders Melins änka Margaretha e. Melin  Styrman   
    1817  Margaretha Elisabeth Isberg, f. Lind     
1817      Margareta Barbara Eneqvist, f. Sturtzenbecher     
  1820    Lars Niclas Eneqvist sterbhus     
    1825  Lars Petter Eneqvist  Häradshövding   
1825    1832  Olof Lindberg  Kontrollör/ tulluppsyningsman   
1832      Carl G. Staël von Hollstein  Överstelöjtnant   
    1838  Loise Staël von Hollstein, f. Fåhraeus  Övestselöjtnantsänka   
1838      Petter Gustaf Falk  Kommissionslantmätare   
  1845  1846  C. E. Norrby  Hemmansägare   
1846      P. G. Falk  Kommissionslantmätare   
  1861    C. J. Wickman     
  1865    D. Linders konkursbo     
  1875    C. J. H. Sjöberg  Gästgivare   
  1885    Claes Andersson  Hemmansägare   
1885    1887  A. M. Fröberg  Hemmansägare   
1887    1894  C. O. Landtbom     
1894    1897  A. Å. Larsson / Lars Nordström. Byteskontrakt  Handlare/ hemmansegare   
1897    1898  Lars Nordström  Lantbrukare  1/2 
1897      A. Å. Larsson  Handlare, hemmansägare  1/2 
      Strandroten IV:15     
1898    1919  Lars Pettersson  Skolläraren   
1919    1936  Nikolaus August Sandquist och hans hustru Maria Teresia Sandquist  Sjökapten   
1936    1939  Änkan Anna Maria Therese Emma Sandquist samt hennes barn, sjömannen Lars Gösta Sandqvist, bankkassören Valter Alfegrens hustru Greta Sofia Maria Alfegren, sjömannen Thomas Bennet Sandquist, köpmannenGunnar Rosenblads hustru Mercy Augusta Theresia Rosenblad  Änka   
1939    1941  Änkefru Therese Sandquist  Änka   
1941    1974  Valter Alfvegren  Bankkamrer   
1974      Sven Alfvegren  Adjunkt   

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996