Alla uppgifter om Berget 23

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Berget 23 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Berget 
 Populärnamn  Björkanderska huset 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten IV: 11- 12. 
 Tomtnummer  23 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  S:t Hansgatan 16, Trappgränd 4 
 Ägarens adress  Bostadsrättsföreningen Björkanderska fastigheten, S:t Hansgatan 16B, 621 57 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  Byggnadsminne (Kulturmiljölagen) 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mur mot söder. Järngrindar i norr och i väster. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, betongplattor 
 Planteringar  Trädgård med stora träd. Blomsterrabatter med rosor. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  SBR nr 3, medeltida gravar (till S:t Pers ruin?), 1919, A JF; SBR nr 4, medeltida murverk, vattenbrunn, före 1922, A JF; SBR nr 5, medeltida murverk, före 1922, A JF (Engeström 1988) Rapport angående skelettfynd, Länsmuseets arkiv. Ansvarig Erik Bohrn, SBR nr 6, medeltida grav, 1935, A (Engström 1988) RAÄ dnr 5544/85, Slutredovisning av förundersökning 1985, dokumentationsmaterial saknas. Ansvariga arkeologer Eric Swanström/Anna-Lena Gerdin, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby, stenhus, kulturlager Antikvarisk kontroll och byggnadsdokumentation 1985, dokumentationsmaterial saknas. Ansvarig antikvarie Ragnar Engeström, medeltida murverk RAÄ dnr 762/86, 3678/86 Slutredovisningar av undersökningar 1986, dokumentationsmaterial saknas. Ansvarig arkeolog Eric Swanström, registrerat benmaterial Norra Magasinet, Visby, byggnadslager, påfört lager och stenhus Gotländskt arkiv 1986 
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/A/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1844: nr 11099, avsagd 1875. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby; Svahnström, Gunnar, 1984, Visby under tusen år. 
 Bildarkiv  GK/KomA; GF/A 
 Dokumentationer  SBR nr 2, medeltida stenhus, "Snickarlagshuset", rivet 1812, 1856, B (Engeström 1988) Antikvarisk kontroll och byggnadsdokumentation 1985, dokumentationsmaterial saknas. Ansvarig antikvarie Ragnar Engeström, medeltida murverk Uppmätning 1985, Länsmuseets arkiv. Ansvarig antikvarie Tomas Nyström Byggnadshistorisk dokumentation 1993, LST eller GF/A 
 Upprättad av  Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-08-06 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, Flerbostadshus
2  Bostad, Flerbostadshus
3  Soprum 1986
4  Skyddsrum, Förråd
5  Soprum, Cykelförråd

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Efvert Bulmering     
  1744    Peter Suardt (Schvardtz ?)     
  1785    Lars Fåhraeus  Handlande   
    1811  Lars Fåhraeus  Rådman   
1811      Jonas G. W. Ekman  Handlande   
    1816  Jonas G. W. Ekman  Handlande   
1816      Catharina Fåhreus, f. Schvardtz  Änka   
    1817  J. G. W. Ekman  Handlande   
1817      J. A. Stenberg  Konkursl. gäldenärerna   
      Strandroten IV:12     
    1814  Skräddare-ämbetet i Visby     
1814      Petter Bergström  Ålderman   
      Strandroten IV:11     
    1820  G. Fåhraeus  Stadsmajor   
1820    1824  Fr. L. Rosenqvist  Kapten   
    1821  Jonas G. W. Ekman  Handlande   
1821      Georg Fåhraeus  Stadsmajor   
1824      Georg Fåhraeus  Stadsmajor   
      Strandroten IV:11, 12     
  1830    Georg (Jöran) Fåhraeus  Stadsmajor   
  1855    Knut Bildt  Överstelöjtnant   
  1865    Johanna Bildt, f. Beckman, änka efter Knut Bildt i hennes andra äktenskap. Gift första gången med Jöran Fåhraeus  Löjtnantsänka   
  1875    J. N. Björkander  Handlande   
  1895    Carl Johan Björkander  Konsul   
  1900    Carl Johan Björkander  Konsul   
  1918    Carl Gustaf Björkander  Vicekonsul, kyrkoherde   
1956    1985  AB C. J. Björkander     
1985    1986  Byggnads AB Granath & Pettersson     
1986      Bostadsrättsföreningen Björkanderska fastigheten     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996
    
1996