Alla uppgifter om Berget 24

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Berget 24 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Berget 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten I:5 ½ 
 Tomtnummer  24 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Kinbergs plats 7, Trappgränd 6 
 Ägarens adress  Britt-Marie och Leif Pettersson, Neptungatan 1, 621 41 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Garage 
 Murar / Staket  Mur mot söder, norr och öster. Mot öster en stor dubbelport i trä och mot norr en mindre träport. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta 
 Planteringar  Flera stora buskar och träd. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/A/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA; GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-08-12 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Garage 1934

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1785    Caisa Maja Wessman  Sjömansänka   
  1785    Jacob Fröberg  Timmerman   
1860  1892    J. N. Kinbergs sterbhusdeltagare     
1892      Visby Arbetareförening     
1894    1900  C. J Björkander.  Vice konsul   
1900    1918  Carl Gustaf Björkander, Elof Bergelius och h.h. Hilda/ Herman Lindqvists h Emelie.  Vice konsul/ Kyrkoherde/ musikdirektör   
1918    1956  Oskar Björkander, Carl Gustaf Björkander, Elof Bergelius h. Hilda/ Herman Lindqvists h. Emeli  Kontorschef/ Vice konsul/ musikdirektör   
1918    1956  Carl Gustaf Björkander  Vicekonsul   
1956    1986  AB C. J. Björkander     
1986    1988  AB E. O. Wennerdahl och son     
1988    1994  AB R. A. Nordgrens Industrifastigheter     
1994    1994  Jan Eriksson     
1994      Britt-Marie Pettersson    1/2 
1994      Leif Pettersson    1/2