Alla uppgifter om Berget 25

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Berget 25 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Berget 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten I: 18, 19, 11, 12. 
 Tomtnummer  25 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Stenklivet 5, 7 
 Ägarens adress  Cathrin och Sune Bergström, Östra Hansegatan 25, 621 45 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mur mot norr och träplank mot söder. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, kalstensplattor, betongplattor. 
 Planteringar  Rabatter med ölandstok, riddarsporre, flox, liljor och näckrosor. Ett stort kastajeträd i trädgårdens sydöstra del. 
 Fasta anläggningar  En damm med näckrosor och liljor. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CDF; GK/A/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Klinteroten I:11 1848-90: nr 28336. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA; GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-08-02 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1888
2  Garage, Tvättstuga

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      Klinteroten I:18     
1752      Olof Enderberg  Timmerman   
1762      Olof Boberg  Timmerman   
  1785    O. Bobergs änka  Änka   
  1810    Olof Bobergs änka  Änka   
  1820    Magnus Blomberg  Strandfogde   
  1830    Magnus Blomberg  Strandfogde   
  1845    Kinberg     
  1855    Kinbergs sterbhus     
      Klinteroten I:19     
    1762  Dorothae Helsing  Prästänka   
1762      Henric Norström  Sjöman   
  1785    Henrik Norströms änka  Skeppareänka   
  1810    Henric Norström  Skeppare   
  1830    Nyberg     
  1855    Nybergs sterbhus     
      Klinteroten I:11     
  1785    Johan Qviberg  Slaktare   
      Klinteroten I:12     
  1785    Petter Stenholm  Skräddare   
      Klinteroten I:18, 19     
  1865    P. Ödman  Tullvaktmästare   
  1885    P. Ödman  Tullvaktmästare   
  1895    P. Ödmans änka  Tullvaktmästareänka   
  1907    Hedvig Matilda Josefina Sandelin 3/4 av fastigheten, dottern Hedvig Eleonora Georgina gift med A. P. Skoglar    1/4 
  1928    Anders Petter Skoglars h. Hedvig Geogina  Läroverksadjunkt   
      Klinteroten 11, 12     
1945    1974  Gösta Jacobsson     
1945    1974  Gösta Jacobsson     
1974    1984  Ingegerd Jacobsson     
1984      Cathrin Bergström    1/2 
1984      Sune Bergström    1/2 

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996