Alla uppgifter om Berget 26

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Berget 26 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Berget 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten IV:13, 22 
 Tomtnummer  26 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  S:t Hansgatan 14 
 Ägarens adress  Carl-Arne och Ewa Malmberg, Runmästarvägen 5, 183 72 Täby och Monika och Tryggve Lundgren, S:t Hansgatan 14C, 621 57 Visby Bengt Ollman AB. Strandvägen 5 A, 114 51 Stockholm. 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Trädgård 
 Murar / Staket  En mur mot norr och söder. Mot väster ett högt trästaket med en port. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, betongplattor 
 Planteringar  Fläder, ask, andra större träd och buskar. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  Tidigare Berget 22, SBR nr 7, medeltida? murverk, före 1922, A (Engeström 1988) RAÄ dnr 421-5835-1996, Rapport över undersökning 1969-70, Länsmuseets LARKavdelning/ATA. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 8, äldre delvis medeltida kulturlager, 1969-70, A (Engeström 1988) 
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/A/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Strandroten IV:13 1848-90: nr 20162. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA; GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-08-08 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Uthus

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Peer Oloffson     
  1744    Elias Roos  Tunnbindare   
  1767    Elias Roos änka Catharina Roos, f. Felderman, Nils Ringbom, maka Ermegård Roos samt Svärmodern C. Roos  Tunnbindareänka   
      Strandroten IV:13     
  1785    Catharina Roos  ÄTunnbindareänkaka   
      Strandroten IV:22     
  1785    Kronomagasinet     
           
1788      Johan Lixander  Landtullsvisitör   
1802      Per Callander  Borgare, Skeppare, Kofferdikapten   
  1865    Johan Niklas Lyth sterbhus. Barn till Anna och Johan: Carolina Adolf. antoinette, gift med F. Bolling     
1875    1895  Carolina Bolling  Änka   
1895    1931  J. R. Björkqvist     
1931      Jakob Reinhold Björkqvist  Direktör   
  1943    Elin Maria Rudenstam     
1943    1959  John Björkqvist  Lantbrukare   
  1959    Sterbhus efter John Albert Björkqvist     
1969    1974  Karl Hasselström AB     
1974      Bengt Gustaf Ollman och h. h. Lilian Majlis.     
1974      Lennart Ekengren    1/3 
1974      Christina Ingrid Håkansson.    1/3 
1974      Lennart Ekengren    1/3 
1976      Monica Lundgren    1/6 
1976      Tryggve Lundgren    1/6 
1985      Bengt Stig Svensson    1/6 
1985      Berit Lise Hjemgaard Svensson    1/6 
1986      Bengt Ollman    1/3 
1986      Bengt Erik Jerneld    1/3 
1986      Bengt G. Ollman    1/3 
1986      Bengt G. Ollman    1/6 
1987      Bengt Johan Ollman    1/6 
1987      Elsie Söderlind-Sjöblom    1/6 
1987      Arnold Söderlind    1/6 
1987      Bengt J. Ollma.    1/6 
1989      Bengt G. Ollman    1/30 
1989      Bengt Ollman AB    1/30 
1989      Bengt Ollman AB    9/30 

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996