Alla uppgifter om Berget 28

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Berget 28 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Berget 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten IV:13, 22 
 Tomtnummer  28 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  S:t Hansgatan 14 
 Ägarens adress  Carl-Arne och Ewa Malmberg, Runmästarvägen 5, 183 72 Täby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket   
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, betongplattor 
 Planteringar  Saknas 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  Tidigare Berget 22, SBR nr 7, medeltida? murverk, före 1922, A (Engeström 1988) Tidigare Berget 22, RAÄ dnr 421-5835-1997, Rapport över undersökning 1969-70, Länsmuseets LARKavdelning/ATA. Ansvarig arkeolog Waldemar Falck, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 8, äldre delvis medeltida kulturlager och murar, 1969-70, A (Engeström 1988) 
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/A/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Strandroten IV:13 1848-90: nr 20162. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA; GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-08-09 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1970

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Peer Oloffson     
  1744    Elias Roos  Tunnbindare   
  1767    Elias Roos änka Catharina Roos, f. Felderman.Nils Ringbom, kämnär  Tunnbindareänka   
      Strandroten IV:13     
  1785    Catharina Roos  Tunnbindaränka   
  1785    Kronomagasinet     
      Strandroten IV:22     
           
1788      Johan Lixander  Ord. landtullsvisitör.   
1802      Per Callander  Borgare, Skeppare, Kofferdikapten   
  1857    Johan Niklas Lyth  Gästgivare   
  1865    Johan Niklas Lyth sterbhus. Barn: Carolina Adolf. Antoinette gift m F. Bolling     
1875    1895  Carolina Bolling  Änka   
1895    1931  Jakob Reinhold Björkqvist     
1931    1943  Jakob Reinhold Björkqvist  Direktör   
1943    1943  Elin Maria Rudenstam  Fru   
1943    1959  John Björkqvist.  Lantbrukare   
  1959    Sterbhus efter John Albert Björkqvist     
1969    1974  Karl Hasselström AB     
1974    1985  Bengt Gustaf Ollman och h.h. Lilian Majlis     
1985    1987  Bengt Stig Svensson    1/2 
1985    1987  Berit Lise Svensson    1/2 
1987      Elsie Söderlind - Sjöblom    1/2 
1987      Arnold Söderlind    1/2 

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996