Alla uppgifter om Berget 4

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Berget 4 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Berget 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten I:9 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Björngränd 19 
 Ägarens adress  Hugo och Margareta Wennberg, Narvavägen 24, 115 22 Stockholm 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mur mot norr. Trästaket mot söder och väster. Träport mot öster. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, grusgångar 
 Planteringar  Fruktträdgård med äppel-, päron-, plommon-, fikon- och mandelträd. Rabatter med jasmin, vinrankor och rosor. Trädgårdsland med jorgubbar, hallon och vinbär. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/A/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor  Muntlig uppgift från fastighetsägaren angående husets uppförande. 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA; GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-07-22 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1780
2  Förråd 1900

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      Klinteroten I:9     
  1755    Petter Klintstedt     
  1785    Sett. Klintstedt  Skomakare   
    1800  Petter Klintstedt  Skomakare   
1800      Olof Waldin  Skeppstimmerman   
  1845    C. G. Lindberg     
  1875    C. G. Lindberg     
  1885    C. G. Lindberg  Tullvaktmästare   
  1895    C. G. Lindberg  Tullvaktmästare   
      Klinteroten I:8, 9     
    1816  Margaretha Elisabeth Isberg  Änka   
1816      Lars Kinberg  Handlare   
1908    1920  Knut Vilhelm Lindberg, Oskar Emil Lindberg, Ernst Lönngrens h. Anna Kristina Berhardina Lönngren     
1920    1935  Ernst Olof Lönngren/ Bengt Erik Lönngren  Underofficer/ sjöman  1/3 
1920    1935  Ernst Olof Lönngren  Underofficer.  1/3 
1920    1935  Emil Lindberg  Läroverksadjunkt.  1/3 
1935    1937  Knut Wilhelm Lindberg/ Ernst Olof Lönngren. Arvsskifte. 1/3 var av fast.  Sjökapten/ underofficer  2/3 
  1937    Mildred Goddard    1/3 
1937    1966  Viola Jacobsson    1/3 
1966    1989  Torsten Jacobsson     
1989      Hugo Wennberg    1/5 
1989      Margareta Wennberg    1/5 
1989    1994  Stefan Wennberg    1/5 
1989    1994  Fredrik Wennberg    1/5 
1989    1994  Jacob Wennberg    1/5 
1994      Hugo Wennberg    3/5 

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996