Alla uppgifter om Berget 7

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Berget 7 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Berget 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten I:14 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Björngränd 13 
 Ägarens adress  Marta Marianne Ludin, Björngränd 13, 621 57 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mur mot väster och norr. Mot öster en mur avkrönt av tegel. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta 
 Planteringar  Rabatter med stockrosor, brudslöja, clematis och luktärtor. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/A/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-08-01 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1780

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1768    Nils Heidberg. Infäste.  Timmerman   
  1776    Nils Sjögren. Infäste.  Konstapel.   
    1785  Johan Niclas Jungstedt  Löjtnant   
1785      G. F. Lutkeman, Jonas Fältstierna, L. R. Dahlman/N. F. Silfversparre/J. M. Liljeswärd/Axel Tigerström  Biskop, Överste   
    1785  G. F. Lutkeman m fl.  Biskop   
1785      Gustaf Friedric, Florentina Ulrica, Charlotta Lovisa och Johanna Magdalena. Alla omyndiga barn till Petter Rosenstråle.     
    1785  Johan Niclas Jungstedt  Löjtnant avl.   
1785      Petter Rosenstråles barn  Sergeant   
  1810    Rosenstråle  Sergeant   
  1820    Anders Söderberg     
  1830    Olof Högberg     
  1865    Olof Högbergs sterbhus.     
  1875    Anna Larsson  Jungfru   
  1885    K. Lindell  Vagnmakare   
  1895    K. Lindell  Vagnmakare   
1898    1899  Karl Lindell och h. dotter Anna Karolina Lindell. Arvsskifte.  Vagnmakare   
1899      Selma Kristina Törngren. Köpebrev.  Änka   
1940    1940  Tage Lindö. Bouppteckning.     
1940    1968  Gerda Cederlund. Köpebrev.  Rikstelefonist   
1968      Marianne Voldmar. Köpebrev.     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996