Alla uppgifter om Berget 8

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Berget 8 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Berget 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten I:15 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Björngränd 11, Stenklivet 13 
 Ägarens adress  Marta Marianne Ludin, Björngränd 13, 621 57 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Fastigheten avskärmas av en träport mot söder, ett trästaket mot öster samt en mur mot väster. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta 
 Planteringar  Rabatter med stockrosor, brudslöja, clematis och luktärtor. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/A/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA; GF/A 
 Dokumentationer  Svahnström 1944, GF/A. 
 Upprättad av  Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-08-01 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1785

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1749    Lars Holmberg  Lärkonstapel   
  1785    Thomas Heidstedt     
  1797    Gertrud Borgheim  Änka   
  1810    Rosenstråle  Sergeant   
  1820    Anders Söderberg     
  1830    Olof Högberg     
  1865    Olof Högbergs sterbhus     
  1875    Anna Larsson  Jungfru   
  1885    K. Lindell  Vagnmakare   
  1895    K. Lindell  Vagnmakare   
1899      Selma Kristina Törngren  Änka   
1940    1940  Tage Lindö     
1940    1968  Gerda Cederlund  Rikstelefonist   
1968      Marianne Voldmar     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996