Alla uppgifter om Biskopen 4

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Biskopen 4 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Norderroten 
 Kvarter / Gård  Biskopen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Norderroten III:39A (½), 58 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Tranhusgatan 30, S:t Nikolaigatan 17 
 Ägarens adress  Vera Gowenius, Köpmangatan 24, 111 31 Stockholm 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot öster en hög, dubbel träport med stående panel. Mot norr ett högt träplank. Mot väster ett lågt, genombrutet trästaket på en hög sockel samt en hög kalkstenstrappa med ett enkelt järnräcke. 
 Gårdsbeläggning  Gräsmatta, kalkstensgångar 
 Planteringar  Ett stort valnötsträd, två äppelträd , större buskar och äldre växter. 
 Fasta anläggningar  En liten platt rundel av kalksten. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/A/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Norderroten III:58 1848-90: nr 31789. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GF/A, SV. Teknologföreningen: Gamla Svenska städer, Stockholm 1908-30. 
 Dokumentationer  NM 1968-69, GF/A. 
 Upprättad av  Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-10-24 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1785
2  Uthus 1900
3  Avträde 1950
4  Förråd 1950

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      Norderroten III: 58     
  1782    N. Loberg     
  1792    Nils Lundberg     
    1823  Johan Berk     
1823    1830  Jonas Grönlund     
1830      Maria Christina Norrby     
  1830    Jöns Grönlund     
    1841  Anders Wiberg     
1841      Margaretha Maria Westergard  Änka   
    1844  Mårten Tingström     
1844      Maria Christina Källman     
  1845    Westergards änka     
  1847    Karin Kjällman  Piga   
  1855    Westergards änka  Änka   
  1861    Vaktkarlen Nilssons änka  Vaktkarlsänka   
  1865  1873  Chr. Nilssons änka  Änka   
      Norderroten III:39     
    1803  Jost Sjöberg  Mjölnare   
1803    1804  Thomas Blomberg  Snickare   
1804      Jonas Nyberg  Skräddare   
  1810    Jonas Nyberg  Skräddare   
  1820    Christian Fahrstedt     
  1830    Eva Christina och Maria Cath. Kollberg     
  1845    C. Fahlstedt  Skräddare   
  1847    C. Fahlstedts änka  Änka & barn   
  1861    Ch. Fahlstedts änka  Änka   
           
1873    1883  G. E. Westring och h.h. Maria Katarina  Sjökapten   
1883    1913  Maria Katarina Westring, Oscar Edvard Westring, Karl Gustaf Westring och Johan Ferdinand Westring  Änka/Sjökapten/Styrman/Sjöman   
1913    1917  G. E. Molin  Läroverkmästare   
1917    1937  Fredrik Wilhelm och Anna Maria Andersson  Bodkarl   
1937    1937  Fredrik Wilhelm Anderssons bouppteckning.     
1937    1940  Maria Sofia Palmér  Fru   
1940    1940  Sterbhus efter Maria Sofia Palmér     
1940    1989  Karin Lingvall  Fröken   
1989      Vera Gowenius     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996