Alla uppgifter om Ankaret 1

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Ankaret 1 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Ankaret 
 Populärnamn  Flickskolan, Musikskolan 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Norderroten I:45, tomt 213 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Mellangatan 45, Specksrum 6 
 Ägarens adress  Gotlands kommun, Konsult- och Servicekontoret (fastighetskontoret), 621 81 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Skola 
 Murar / Staket  Kalkstensmur, ca 2,5 m hög, mot Mellangatan. Muren har rundade grundstolpar, avtäckning med huggna stenskivor och likadan sockel som byggnad 2. Muren har svarta smidesgrindar. 
 Gårdsbeläggning  Singel, konststenplattor vid entréerna 
 Planteringar  Två stora träd vid nedfarten till Ankaret 5 i väst. Buskar längs västra längan, fåtal rosor vid byggnad 2. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  Fragment av gravstenar med inskrifter, rapport saknas, 1906, Johan Fardelin Skiss över medeltida grundmurar 1961, Länsmuseets arkiv. Ansvarig Maj Wennerdahl, SBR nr 3, medeltida murverk samt fynd av rundpelarskivor 1961, A (Engeström 1988) Rapport över byggnadsarkeologisk undersökning, 1984, Länsmuseets LARKavdelning/ ATA. Ansvarig arkeolog Tomas Jacobson RAÄ dnr 2314/93, Rapport över förundersökning, UV-Visby 1996:28, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström 
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CDF; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1833: nr 5665, 1862: nr 27239, 1848-90: nr 52036. 
 ATA   
 Övriga källor  Personal vid Musikskolan; Ragu 
 Litteratur  Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988; Waldemar Falck, Visby förr i tiden, Visby 1989. 
 Bildarkiv  Waldemar Falck, Visby förr i tiden, Visby 1989; NM 1968-69, GFA. 
 Dokumentationer  SBR nr 1, medeltida murverk, före 1922, B JF; SBR nr 2, medeltida murverk , 1942, B (Engeström 1988) Rapport över byggnadsuppmätning 1979, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig Gun Westholm, SBR nr 4, medeltida murverk, 1979, B (Engeström 1988) Artikel i Gotländskt arkiv 1980 Rapport över byggnadsarkeologisk undersökning, 1984, Länsmuseets arkeologiavdelning/ATA. Ansvarig arkeolog Tomas Jacobsson Ankaret 1, Tor Sundberg 1994, GFA. 
 Upprättad av  Elisabeth Andersson 
 Datum för upprättande  1996-09-03 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Skola 1760
2  Lektionssal, Instrumentförråd 1833
3  Lektionssal 1961

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Niclas B˙rgeson /TOMT 213     
    1721  Anders Dahlin /TOMT 1:45  Glasmästare   
1721    1776  Christopher Frigell, "Frigelska huset" säljs 1776  Kronobefallningsman   
1776    1783  Olof Wickberg d.ä.  Strandridare   
1783      Christopher Brygger  Färgare   
    1783  Michael Johan Kolmodin, "löst i börd" från Brygger.     
1784    1791  Per Ek  Dykerikommissarie   
1791    1823  Christopher Gazelius  Handlare   
1823    1841  Martin Lyth. Yttre gränden ingår i tomten.  Handlare   
1841  1861    S.J. Matthiesen  Borgmästare   
1879    1884  F. Wahlgren  Kapten   
1884    1950  AB Visby högre flickskola     
1950      Gotlands kommun     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996