Alla uppgifter om Blekdammen 10

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Blekdammen 10 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Strandroten 
 Kvarter / Gård  Blekdammen 
 Populärnamn  Visby varmbadhus, Rindi studentkår 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Strandroten I:60 ½, Blekdammen 18, Badet 
 Tomtnummer  10 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Tage Cervins gata 1, Donnersgatan 1 
 Ägarens adress  Gotlands kommun, Konsult- och servicefunktionen, 621 81 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd  BM-fråga väckt 
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Kårhus 
 Murar / Staket  Plank av brunbetsade bräder på gjuten sockel. 
 Gårdsbeläggning  Smågatsten, asfalt 
 Planteringar  Björk, sentida rosenrabatter. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  Tidigare Blekdammen 18, RAÄ dnr 7601/91, Rapport över undersökning 1976, Länsmuseets arkiv/ATA mikrofilm 9. Ansvarig arkeolog Gun Andersson, fyndmaterial på SHM, registrerat benmaterial Norra Magasinet, Visby, SBR nr 4, strandskoning samt konstruktioner från den medeltida hamnen, 1976, A (Engeström 1988) Gotländskt arkiv 1976 Blekdammen-Tage Cervins gata, RAÄ dnr 5415/93, Slutredovisning över förundersökning 1993, manus under bearbetning RAÄ/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Eric Swanström RAÄ dnr 421-267-1995, Rapport över förundersökning 1994, UV-Visby rapport 1999:25, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Eric Swanström Länsstyrelsens dnr 220-1272-99, Rapport över förundersökning 1999, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Beatrice Rydén Länsstyrelsens dnr 220-1511-99, Rapport över förundersökning 1999, Länsmuseets arkiv. Ansvarig arkeolog Nils-Gustaf Nydolf 
 Dokumentarkiv  ViLA: Avskriftsamling, FRM, CDF; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1853: nr 16422, 1860: nr 24413. 
 ATA   
 Övriga källor  Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, "Visby förr i tiden", Hanseproduktion, Visby; Andersson Gun, "Visby, kv Blekdammen 18", "Gotländskt Arkiv", Barry Press Förlag, Visby 1976, Riksantikvarieämbetet, Kindblom Inga, 1995, "Badhus, bad och badande före 1950", Ljunglöfs Offset AB. 
 Bildarkiv  GF/A, WF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Margareta Olsson 
 Datum för upprättande  1996-08-19 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Kårhus 1912

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Gabriel Hansson, Wahrendorff  Rådman   
  1750    Mårten Burmeister  Mantalskommissarie   
  1785    Hans Löfquists änka  Styrmansänka   
  1847    Sjöström  Stadsbetjänt   
  1861    Sjöströms änka  Stadsbetjäntsänka   
1912    1989  Visby Stad     
1989      Gotlands Kommun     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996