Alla uppgifter om Bocken 1

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Bocken 1 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Byrummet 
 Kvarter / Gård  Bocken 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Stadsäga 148 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Österväg 2 
 Ägarens adress  Rolf Stengård, Snäckgärdsvägen 22, 621 55 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Affärshus, bostadshus 
 Murar / Staket  Mot södra tomtgränsen finns ett 2 m högt, tätt plank av tryckimpregnerat virke på metallstolpar. 
 Gårdsbeläggning  Grus 
 Planteringar  Två fruktträd vid södra gaveln på byggnad 3. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 421-1048-1996, Slutredovisning av förundersökning 1984, dokumentationsmaterial Interimsarkiv/Norra Magasinet, Visby. Ansvarig arkeolog Eric Swanström, registrerat fynd- och benmaterial Norra Magasinet, Visby, kulturlager 1200 och 1300-tal 
 Dokumentarkiv  LmG 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988; Falck, Waldemar, 1989, "Visby förr i tiden", Hanseproduktion, Visby 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Jörgen Renström 
 Datum för upprättande  1996-11-22 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Affär, Kontor 1850
2  Lager 1983
3  Café 1840

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
1977      Rolf Stengård  Affärsman   
1954    1977  Hans Stengård  Affärsman   
1944    1954  Arthur Nilsson  Köpman   
1934    1944  David Nyström  Posttjänsteman   

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996