Alla uppgifter om Bommen 2

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Bommen 2 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Bommen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten IV : 94 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Lancastergränd 4, Korsgränd 5 
 Ägarens adress  Ing-Marie Christina Palmqvist, Nygatan 40, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Vit, putsad mur i väster, norr och öster. Järngallergrind mot Korsgränd i öster. 
 Gårdsbeläggning  Betongplattor, gräs 
 Planteringar  Syréner, ormbunkar, rabatter. 
 Fasta anläggningar  Betong- och klinkerssteg till grinden. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD ;GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1848-90: nr 23118. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla; Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988; Falck, Waldemar, 1989, "Visby förr i tiden", Hanseproduktion, Visby 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer  NM 1968-69 GF/A 
 Upprättad av  Linda Johansson, Magnus Rönn 
 Datum för upprättande  1996-10-09 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1760
2  Förråd, Gäststuga, Tvättstuga, Sopbod 1860

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1762    Jacob Lindahl (infäste)  sjöman   
  1785    Sven Svarts enka  Timmermansänka   
    Petter Silkers änka  stadsvakt, änka   
  1820    Petter Silkers änka/änkas dotter gift med afskedade båtsman Höglund  änka/dotter   
  1830    J. G. Klintbergs änka  tunnbindareänka   
  1845    A. Tingström  Arbetare   
  1855    S. Pettersson  plisbetjänt   
  1865    H. Pettersson  månglerska   
  1875    Johan Östergren  Arbetare   
  1895    Johan Östergrens änka  änka   
1917    1930  Karl Olof Johannes Johansson och hans dotter Dagny Maria Karolina Johansson  snickare   
1930    1932  Karl Olof Johannes Johansson  snickare   
1932    1932  Arvid Johansson  lantbrukare   
1932    1936  Uno Lundberg  murare   
1936    1938  Tord Ivar Karlsson  plåtslagare   
1938    1939  Boskilda hustrun Agnes Ring     
1939    1946  Artur Gardell  Eldare   
1946    1947  Emil Söderstrand och hans hustru Karin Söderstrand  kommunalarbetare   
1947    1947  Karl Bergström  järnvägstjänsteman   
1947    1955  N. H. Larsson och hans hustru Sigrid Larsson     
1955    1993  Eric Larsson och hans hustru Ruth Larsson     
1993      Ing-Marie Christina Palmqvist     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996