Alla uppgifter om Ankaret 4

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Ankaret 4 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  S:t Hansroten 
 Kvarter / Gård  Ankaret 
 Populärnamn  Vedemanska huset (1793) 
 Fd kvarter / Tomtnummer  Norderroten I:42, 43, tomt 217+218, 210, 214 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Rostockergränd 4, Specksrum 2 
 Ägarens adress  Anna-Stina Hildebrand, Rostockergränd 4, 621 55 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Tjärat plank med profilerade locklister och rundbågefris under avtäckningsbrädan. Planket är ca 1,8 m högt. Fjällpanelad infartsport omgiven av högre, spetsade stolpar. Mot väster en silikattegelmur. 
 Gårdsbeläggning  Singel, gräs, naturlig kalksten 
 Planteringar  Stort päronträd på gården, mullbär vid uthuset. Praktlys, kermesbär, stort äppleträd, cotonaster, hundrova, parkolvon, syrén, pioner mm längs syd/väst. Vinrankor, björnbär o fläder på/invid hus 1, rosor i stenkantad rabatt, syrénbudleja på gräsmattan 
 Fasta anläggningar  Brunnstäckning med lock av tjärat trä. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLa; avskriftssamlingen; FRM; CDF; GK/KomA/BNA; GF/A 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA Ankaret 4 o 3 1853: nr 16631. Ankaret 4 1852: nr 15367, 1868: nr 35061. Tomt 1:42, 1848-90: nr 35061. 
 ATA   
 Övriga källor  Ägare Rolf och Anna-Stina Hildebrand 
 Litteratur  Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988; Waldemar Falck, Visby förr i tiden, Visby 1989. 
 Bildarkiv  Waldemar Falck, Visby förr i tiden, Visby 1989; NM 1968-69, GFA; GFV 
 Dokumentationer  NM 1968-69, GFA Dokumentation av restaureringsarbeten 1994, Länsmuseets arkiv 
 Upprättad av  Elisabeth Andersson 
 Datum för upprättande  1996-08-30 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1780
2  Bostad, Förråd 1785
3  Uthus 1900
4  Garage 1952

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Abraham Fedder /TOMT 217     
  1697    Knuth Belgträdare /TOMT 214     
  1697    Morten Wijs /TOMT 210     
  1711  1759  Jacobea Gedda /TOMT 1:42  Rådmansänka e. Johan Kahl   
1759  1783  1776  Aron Alexandersson  Skeppare   
    1794  Catharina Sofia Olde f. Gedda /TOMT 1:42     
1794    1824  Johan Cramér, även 1:43 fr 1793  Rådman   
1824  1847    Nils Cramér /TOMT 1:42-43  Handlare   
  1861    Dorothea Cramér  Mamsell   
1866    1944  Visby Stads barn- o upptagningshem för flickor     
1944      Anna-Stina Hildebrand (Nordgren)     
  1697    TOMT 218/Jacob Rasmussons änka el. Jacob Stridz     
    1776  Jacob Jacobsson Dubb, hh Catharina, mor Elisabeth Dubb     
1776    1783  Nils Wedeman, ägde bitar av 1:37 o 40     
1783      Christopher Brygger  Fabrikör   
    1793  Anna Maria Brygger, "Vedemanska huset"     
1793    1824  Johan Cramér/s sterbhus, äv. 1:42 fr 1794     
1824  1844    Nils Cramér  Handlare   
  1861    Dorothea Cramér  Mamsell   
1866    1944  Visby Stads barn- o upptagningshem för flickor     
1944      Anna-Stina Hildebrand (Nordgren)     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996
    
1996
    
1996
    
1996