Alla uppgifter om Bommen 5

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Bommen 5 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Bommen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten IV : 91 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Uddens gränd 7 
 Ägarens adress  Astrid Signe Christina Åkesson, Uddens gränd 7, 621 56 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Vitkalkad mur mot väster. Mot söder ett brunt plank med en bred parport. Porten har gamla gångjärn och hörnbeslag, överliggare samt trappsteg och stopp av kalksten. 
 Gårdsbeläggning  Gräs, kalkstensflis, trätrallar 
 Planteringar  Stenkyrkeäppelträd, päronträd, blomrabatter, rosor. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 6229/88, Slutredovisning=rapport över provundersökning 1989, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Stig Englund, 1700-tal 
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA 1848-90: nr 29952. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Casserstedt, Bertil, 1986, Klinten i Visby, Uddevalla; Engeström, Ragnar, "Visby, Historisk bakgrund och arkeologiska dokumentationer", Medeltidsstaden 71, 1988; Falck, Waldemar, 1989, "Visby förr i tiden", Hanseproduktion, Visby 
 Bildarkiv  NM 1968-69 GF/A; Fotostatkopia av foto av gård innan tillbygge 1987 i GK/KomA/BNA 
 Dokumentationer  NM 1968-69 GF/A 
 Upprättad av  Linda Johansson, Magnus Rönn 
 Datum för upprättande  1996-10-09 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1A  Bostad 1780
1B  Badrum 1915

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1776    Jacob Ahlberg (infäste)  sjöman   
  1785    Olof Söderberg, Hedlunds änka, A Ronberg, 1 trähus t.&br.t.st.j. 331 1/2 kv.aln, 1 bod br.t.  Timmerman/änka/sjöman   
  1798    Pehr Roos  sjöman   
  1810    J. Törmander  timmerman   
  1820    J. Tömander  timmerman   
  1830    G. Hallbergs sterbhus  Sterbhus   
  1855    G. Hallbergs sterbhus  Sterbhus   
  1865    J. Schedin  slaktare   
  1875    C. M. Pettersson  Bryggeriarbetare   
1882    1882  C. J. Ohlson  viktualiehandlanden   
1882    1915  C. G. Dufberg  kakelugnsmakaregesällen   
1915    1917  Gustaf Johansson  Fabrikör   
1917    1968  Karl Åkesson  slöjdskoleföreståndare   
1968    1975  Carl Gustaf Åkessons dödsbo  Sterbhus   
1975      Astrid Signe Christina Åkesson     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996