Alla uppgifter om Borgen 11

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Borgen 11 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Borgen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten II:55, 55 ½ 
 Tomtnummer  11 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Adelsgatan 3 
 Ägarens adress  Tommy Persson, Fylkesvägen 14, 172 46 Sundbyberg och Bengt Fahlström, Sudergatan 9, 621 43 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Affärshus, bostadshus 
 Murar / Staket  Mot sydväst finns en kort sträcka med ett tätt, ca 2 m högt plank. I övrigt är gården omsluten av byggnader. 
 Gårdsbeläggning  Cementerad platta i körport, cementplattor 
 Planteringar  Inne på gården mot husväggarna finns utspridda grupper med växter av tujatyp. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar  RAÄ dnr 7993/89, Rapport över provundersökning 1989, Länsmuseets arkiv/ATA. Ansvarig arkeolog Leif Zerpe 
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Jörgen Renström, Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-10-17 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad, Affär 1913

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1697    Clas Eggerdt     
  1785    Ol. Ekelunds änka  Besökareänka   
    1820  Anna Gardrud Ekelund  änka   
1820    1827  Hedvig H. Schvan  änka   
1827  1845    G. N. Donner och Johannes Ihre  handlare   
  1847    J. P. Svanberg  postiljon   
  1855    J.P. Svanberg  postiljon   
  1861    J. Svanberg  postiljon   
  1865    J. P. Svanberg  postiljon   
  1875    N.G. Andersson  läderhandlare   
  1885    O. Thomsson  skomakare   
1893    1895  Karl ,Emma, Knut, Maria Thomsson (bodelning)     
1895    1913  Karl Thomsson     
1913    1955  Ernst Selvrenius  konditor   
1955    1963  Ivar Olofsson  köpman   
1963    1974  Percy Svensson     
1974    1981  Percy Svenssons sterbhus     
1981    1994  Gunnar Lauberg     
1994      Bengt Fahlström och Tommy Persson     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996