Alla uppgifter om Borgen 16

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Borgen 16 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Borgen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten II:4, 42, Borgen 25. 
 Tomtnummer  16 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Bredgatan 6 
 Ägarens adress  Gunnel och Holger Eriksson, Bredgatan 6, 621 57 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot söder en låg betongmur. Mot norr ett 1,4 m högt plank. På var sida om huset, mot gatan, finns ca 1,4 m höga grindar i de låga planken av stående tryckimpregnerat virke. 
 Gårdsbeläggning  Gatsten, cementplattor, cementsten, gräs 
 Planteringar  Buskar av tujatyp utefter muren i söder. 
 Fasta anläggningar  Elskåp på gräsmattan norr om bakbygget. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  Saknas 
 ATA   
 Övriga källor  Muntliga uppgifter Holger Eriksson. 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Jörgen Renström, Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-10-18 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1891
2  Förråd 1950

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
    1764  Johan Chemnitz och Barbara Maria Börgeson f. Toftén  murarmästare/änka   
1764      Johan Georg Ulf  krukmakare   
  1785    Ulfs änka  pottmakareänka   
  1800    Johan Georg Ulfs änka  pottmakareänka   
  1810    Abraham Lindboms änka  kakelugnsmakareänka   
  1811    Thomas M. Wickman  klensmed   
  1820    Nils Resenius     
  1830    Blaum     
    1844  Bengt Wernströms sterbhus     
1844  1845    Sofia Hultmark     
  1855    Z. Larsson     
1890    1890  Charlotta Ulrika Larsfors     
1890    1893  M. Levin  handlare   
1893    1893  C.G. Kihlberg  Byggmästare   
1893    1897  J.R. Björkqvist  Bokhållare   
1897    1918  Johan Pettersson  sjöman   
1918    1919  Karl Pettersson  tullvaktmästare   
1918    1919  Jenny Pettersson  telefonist   
1919    1922  Sture Nelson  handlare   
1922    1953  Axel Altheimer och Svea Pettersson  kontorist   
1953    1968  Axel Altheimer     
1968    1984  Svea Arvidsson     
1984      Gunnel och Holger Eriksson     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996