Alla uppgifter om Borgen 19

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Borgen 19 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Borgen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten II:10, 7, 8, 18, 3 (bildad år 1947 genom sammanslagning av fastigheterna Borgen 3 och 18) 
 Tomtnummer  19 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Berggränd 6 
 Ägarens adress  Per-Åke Gröndahl, Berggränd 6, 621 57 Visby och Ursula Grönberg, Rörstrandsgatan 18, 113 49 Stockholm 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Mot söder finns en 1,4 m hög, äldre, kallmurad kalkstensmur och en 1,1 m hög, tegelkrönt och putsad mur av silikattegel eller betonghålsten. Mot väster finns en meterhög, tegelkrönt och putsad mur av silikattegel. Mot norr finns rester efter en tidigare port i form av två höga, grönmålade grindstolpar. Porten är nu ersatt av en för området okaraktäristisk låg, genombruten järngrind. 
 Gårdsbeläggning  Kalkstensflis, asfalt, gräs 
 Planteringar  Längs murarna i söder och väster finns rabattter med blommor, rosor och andra buskar. Valnöt- och flera fruktträd. 
 Fasta anläggningar  Ej undersökt 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Klinteroten II:7 och 8 1848-90: nr 27323. 
 ATA   
 Övriga källor   
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Jörgen Renström, Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-11-04 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1860
2  Förråd, Gästrum, Garage 1960

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
  1865    J. E. Kahl (tillhör tomt 19     
      Klinteroten II:7     
    1766  Gunilla Öberg  änka   
1766      Christian Hedman  skomakare   
  1785    Petter Sundberg gift med I. Falck  skomakaregesäll   
    1803  Cath. Hedman, f. Nilsdotter. Omgift med J. Falck  skomakareänka   
1803      Anna Cath. Falck, f. Sandberg     
  1820    J. Falck  vaktmästare   
  1830    O. Hammarström     
      Klinteroten II:8     
  1760    Hans Hindrich Falck     
  1785    Christian Hedmans änka  skomakareänka   
  1800    Christian Hedmans änka, omgift Falck  skomakareänka   
  1810    J. Falck     
  1820    J. Falck  vaktmästare   
  1830    P. M. Rohnström  skeppare   
      Klinteroten II:7, 8     
  1845    P. M. Rohnström  skeppare   
  1847    P. M. Rohnström  sjökapten   
  1855    Alfred af Klint  löjtnant   
  1861    Inre Missions-Sällskapet     
  1865    O. J. Myhrström  skomakare   
      Klinteroten II:8     
  1875    Hirsch & Rosenblatt  handlare   
  1885    L. H. Larsson  vapensmed   
  1895    L. H. Larsson  vapensmed   
      Klinteroten II:10     
  1785    P. N. Sjöstrand  handskmakare   
  1790    P.N. Sjöstrand  handlare   
  1800    (kålgård)     
  1810    (kålgård)     
  1820    (tomtmark)     
  1830    J. E. Kahl (tillhör tomt 1)     
  1847    J. E. Kahl (tillhör tomt 1)     
  1861    J. E. Kahl (tillhör tomt 1)     
  1865    J.E Kahl (äger även tomt nr.1 se Borgen 26)     
1906    1927  Johanna Larsson  änka   
1927    1933  Johanna Larsson     
1933    1937  Gunnar Thomasson     
1937    1947  Gottfred Pettersson  lantbrukare   
1947    1958  Emilia Pettersson     
1958    1958  Gun-Britt Petersson     
1959    1994  Sune Gröndahl  vaktkonstapel   
1994      Per Åke Gröndahl och ursula Grönberg     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996