Alla uppgifter om Borgen 2

Dessa uppgifter finns om aktuell fastighet.

 

 Inventering  4 (Visby innerstad) 
 Fastighetsbeteckning  Borgen 2 
 f.d. Fastighetsbeteckning   
 Kommun  Gotland 
 Stad / Socken  Visby 
 Stadsdel / By  Klinteroten 
 Kvarter / Gård  Borgen 
 Populärnamn   
 Fd kvarter / Tomtnummer  Klinteroten II:7, 5, 4 
 Tomtnummer 
 Antal byggnader 
 Fastighetsadress  Berggränd 4 
 Ägarens adress  Lars-Erik Behm och Anna Graef Behm, Berggränd 4, 621 57 Visby 
 Klassificering 1996   
 Detaljplan  Dp med tillhörande byggnadsordning antagen 2010-02-22 (Plan- och bygglagen) 
 Skydd   
 Kulturhistorisk klassificering 
 Bidrag   
 Anläggningstyp  Bostadshus 
 Murar / Staket  Längs tomtgränsen mot väster en låg (meterhög) mur av putsat rödtegel samt avtäckt med nocktegel. Mot öster en meterhög, tegelkrönt och putsad mur av silikattegel. Mot norr en låg, putsad och tegelavtäckt mur med en låg och genombruten grind. 
 Gårdsbeläggning  Gräs, gång av kalkstensflis. 
 Planteringar  Gårdsmiljön är lummig. Rabatter med blommor och buskväxter är placerade utefter västra och södra fasaden av byggnad 1, utefter muren mot öster och vid fasaden på byggnad 2. På tomtens västra hälft står äppel- och päronträd. 
 Fasta anläggningar  Värmepumphuva vid östra muren. Cementerad altan i SÖ hörnet mellan tillbyggnaden och det ursprungliga huset. 
 Fastighetsbeskrivning  visa hela texten...
 Fornlämningar  RAÄ 107 
 Arkeologiska undersökningar   
 Dokumentarkiv  ViLA avskriftssamlingen; FRM; CFD; GK/KomA/BNA 
 Ritningsarkiv  GK/KomA/BNA 
 Brandförsäkring  SSA/SABA, Klinteroten II:7 1848-90: nr 27323. 
 ATA   
 Övriga källor  Uppgifter lämnade av Lars-Erik Behm. 
 Litteratur  Falck, Waldemar, 1989, Visby förr i tiden, Visby; Engeström, Ragnar, 1988, Medeltidsstaden 71, Visby. 
 Bildarkiv  GK/KomA;GF/A 
 Dokumentationer   
 Upprättad av  Jörgen Renström, Emma Tibblin 
 Datum för upprättande  1996-09-05 

 

Byggnader (tillhörande fastigheten)

Klicka på Byggnad (eller bilden bredvid) för att se allt om just den byggnaden.

  Byggnad  Nuvarande funktion  Byggstart 
1  Bostad 1860
2  Bostad 1953

 

Ägarlängd

Visa alla ägare...
 Från år   År   Till år   Namn   Yrke   Andel 
      Klinteroten II: 4     
    1764  Johan Chemnitz samt Barbara Maria Börgeson, f. Toftén  murmästare   
1764      Johan Georg Ulf  krukmakare   
  1800    Johan Georg Ulfs änka  krukmakareänka   
  1810  1811  Abraham Lindboms änka  änka   
1811      Thomas M. Wickman  klensmed   
  1820    Nils Resenius     
  1830    Blaum     
    1844  Bengt Wernströms sterbhus     
1844      Sofia Hultmark     
  1847    Sofi Hultmark  mamsell   
  1855    Z. Larsson     
  1861    Z. Larsson  stadsarbetare   
      Klinteroten II:5     
    1772  Jöns Wilck  skeppare   
1772      Johan Sundahl  skeppare   
  1810    Johan Sundahl  skeppare   
  1820    Brita Åker     
  1845    Brita Åker     
  1847    Jungfru Åker     
  1855    J. P. Lydahl  skomakare   
  1861    R. Lydahl  skomakare   
  1865    J. A. Hallberg  glasmakare   
      Klinteroten II: 7     
    1766  Gunilla Öberg  änka   
1766      Christian Hedman  skomakare   
    1803  Catharina Hedman f. Nilsdotter     
1803    Anna Falck f. Sandberg     
  1820    J. Falk  vaktmästare   
  1830    O Hammarström  skeppare   
  1845    P.M Rohnström  skeppare   
  1855    Alfred af Klint  löjtnant   
  1865    O.J. Myrström  skomakare   
  1875    A.N Hallgren  kopparslagare   
1894    1902  Laura Graesen  änka   
1902    1944  Gotlands förening för de blindas väl     
1944    1948  Sven och Iris Johnsson  snickare   
1948    1954  Sven Johnsson  snickare   
1954    1972  Rune och Birgitta Johnsson  Elektriker   
1972      Lars-Erik Behm och Anna Graef Behm     

 

Bilder på alla byggnader tillhörande fastigheten

(klicka för större bild, öppnas i separat fönster)

1996
    
1996