Fastigheter i kvarteret... "Innerstaden"

Sökresultatet visas nedan. Klicka på Fastighetsbeteckning för att se alla uppgifter.

 Fastighetsbeteckning   Populärnamn   Fastighetsadress   Kvarter / Gård 
Innerstaden 1:26    Cramérgatan  Innerstaden 
Innerstaden 1:27    Cramérgatan  Innerstaden 
Innerstaden 1:3  Paviljongsplan, "Pav"  Botaniska trädgården, Paviljongsplan  Innerstaden 
Innerstaden 1:31    Hamnplan, Cramérgatan  Innerstaden 
Innerstaden 1:4  DBW:s botaniska trädgård, Botaniska trädgården, "botaniskan", "botan"  Botaniska trädgården, Strandgatan, Studentallén  Innerstaden 
Innerstaden 1:23    Botaniska trädgården, S:t Olofs gränd, Säcken  Innerstaden 
Innerstaden 1:24    Botaniska trädgården, S:t Olofs gränd, Säcken  Innerstaden 
Innerstaden 1:25    Cramérgatan  Innerstaden 
Innerstaden 1:44  Gotlandsänget, Gotlandsängen  Botaniska trädgården, Studentallén, Silverhättan  Innerstaden 
Innerstaden 1:45  Gotlandsänget, Gotlandsängen  Botaniska trädgården, Paviljongsgatan  Innerstaden 
Innerstaden 1:46  Gotlandsänget, Gotlandsängen  Botaniska trädgården, Studentallén, Paviljongsgatan  Innerstaden 
Innerstaden 1:47  Paviljongsplan, "Pav"  Botaniska trädgården, Studentallén, Paviljongsplan  Innerstaden 
Innerstaden 1:5  DBW:s botaniska trädgård, Botaniska trädgården, "botaniskan", "botan"  Botaniska trädgården, Strandgatan, S:t Olofs gränd  Innerstaden 
Innerstaden 1:6  DBW:s botaniska trädgård, Botaniska trädgården, "botaniskan", "botan"  Botaniska trädgården, S:t Olofs gränd, Säcken  Innerstaden